PARTNER PORTALU
  • BGK

Akcja ratunkowa w remizach strażackich

  • GK    18 czerwca 2012 - 07:42
Akcja ratunkowa w remizach strażackich

Jednostkom ochotniczych straży pożarnych i samorządom po kupieniu sprzętu brakuje pieniędzy na remonty remiz. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało plan pomocy.
Według posłanki Małgorzaty Adamczak coraz większego operacyjnego znaczenia nabierają jednostki ochotniczych straży pożarnych, szczególnie te działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

– Konieczność wypełnienia zadań powoduje, iż muszą zakupywać one profesjonalny sprzęt służący ochronie i przeciwdziałaniu różnorakim zagrożeniom. Niestety bardzo często tak zakupionego sprzętu nie ma gdzie magazynować, zdarzają się problemy lokalowe. Jednostki OSP i samorządy, wydatkując środki na ten sprzęt, nie posiadają już funduszy na inwestycje w budynki remiz – twierdzi posłanka w interpelacji, pytając o możliwości wsparcia strażaków ochotników.

Jednocześnie podkreśla, że szczególnie w małych miejscowościach strażnice stanowią ważne centra kulturalne i integracji społecznej.

Odpowiadając na jej interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Stanisław Rakoczy przypomniał, że do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego może zostać włączona jednostka ochrony przeciwpożarowej, która posiada: co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze, wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę tych aut, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania oraz urządzenia łączności w sieci radiowej.

Musi także pozostawać w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Wiceminister dodał, że – mając na uwadze konieczność zapewnienia gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych – minister spraw wewnętrznych zlecił Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

<!-- pagebreak //-->

– W ramach tego zadania ZOSP RP zobowiązał się do pomocy w wyremontowaniu 238 remiz. Na ten cel minister spraw wewnętrznych, w ramach realizacji umowy zawartej 25 kwietnia 2010 r., przekaże Zarządowi Głównemu ZOSP RP 800 000 zł dotacji. W 2012 r. na przygotowanie jednostek OSP do działań zostaną przekazane środki w wysokości 28 247 000 zł – poinformował Stanisław Rakoczy.

Dodał jednocześnie, że aktualnie opracowywany jest projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego.

– Ogólna kwota planowana do przekazania w 2012 r. jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wynosi 58 100 000 zł – poinformował wiceminister.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • rara, 2012-06-18 11:54:00

    Wszyscy na tym skorzystają i strażakom będzie milej w ładnym pomieszczeniu i mieszkańcom
  • ol.a, 2012-06-18 11:08:50

    Oj fajnie! Będzie więcej kultury na wiejskich potańcówkach