PARTNER PORTALU
  • BGK

Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych: Urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej muszą lepiej współpracować

  • MIW    16 marca 2017 - 11:06
Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych: Urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej muszą lepiej współpracować
Urzędy pracy będą informowały ośrodki pomocy społecznej o podjęciu przez dłużników alimentacyjnych? (fot. mat. PUP Sandomierz)

Rzecznicy: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka wystąpili do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Zwracają uwagę na kulejącą współpracę między ośrodkami pomocy społecznej, a urzędami pracy.
• W swym wystąpieniu Adam Bodnar i Marek Michalak wskazują, że działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są niewystarczające i nieskuteczne.

• Zwracają uwagę m.in. na fakt, że ośrodki pomocy społecznej nie są informowane o podjęciu przez dłużnika pracy.

• Proponują Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzenie obowiązku powiadamia ośrodków pomocy przez urzędy pracy o takim fakcie.

Jak przypominają w swym wystąpieniu RPO i RPD ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, że jeśli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, to ośrodek pomocy społecznej zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy.

Ośrodek informuje też właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej takiego dłużnika alimentacyjnego.

Czytaj : Ponad ćwierć miliona Polaków nie płaci alimentów. W których województwach jest najwięcej dłużników?

Teoria a praktyka

Tyle, że jak wynika z informacji o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r., z realizacją ustawy było słabo. Informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika stanowiło tylko 6,85 proc. działań podejmowanych wobec dłużników, zaś zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy tylko 8,10 proc. skuteczności działań.

Dla porównania - najwięcej działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przez gminy dotyczyło przekazania komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (14,81 proc.), wszczęcia postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (11,8 proc.) oraz złożenie do prokuratury wniosku o ściganie przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji (9,7 proc.).

Jeśli zaś idzie o skuteczność działań, to do wzrostu egzekucji w największym stopniu przyczyniło się wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (34 proc.).

- Te dane jednoznacznie wskazują, że działania podejmowane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są niewystarczające i nieskuteczne – stwierdzają w swoim piśmie obaj rzecznicy.

Czytaj : Ile wynoszą długi alimentacyjne? Rekordzista winny ponad 723 tys. zł

Brak informacji zwrotnej

Zwracają ponadto uwagę na fakt, że ośrodek pomocy społecznej nie otrzymuje żadnej informacji zwrotnej w przypadku, gdy dłużnik, który nie znalazł pracy wyrejestruje się z urzędu (sam dłużnik również nie ma obowiązku informowania ośrodka pomocy społecznej o wszelkich zmianach swojej sytuacji zawodowej).

Tymczasem – jak podkreślają autorzy pisma - informacja taka umożliwiłaby podjęcie przez ośrodek pomocy społecznej dalszych konkretnych działań wobec dłużnika tj. wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

W związku ze wskazanymi kwestiami RPO oraz RPD zwrócili się do minister Rafalskiej z prośbą o przeanalizowanie sprawy i rozważenie wprowadzenia obowiązku przekazywania przez urząd pracy ośrodkowi pomocy społecznej informacji o zmianie statusu dłużnika jako osoby bezrobotnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.