Andrzej Duda zaapelował w Katowicach do samorządowców [wideo]

Prezydent Andrzej Duda we wtorek (4 kwietnia) podpisał ustawę metropolitalną dla woj. śląskiego. I zaapelował do samorządowców.
Andrzej Duda zaapelował w Katowicach do samorządowców [wideo]
Prezydent zaapelował, aby nie zapominać o miastach, które będą poza metropolią. (fot. Facebook)

- Nie podpisuję tej ustawy w Pałacu Prezydenckim  w Warszawie, tylko podpisuję ją właśnie tutaj. W sercu Górnego Śląska, w Katowicach. Dlatego, że jest to ustawa specjalnie dla tego regionu przeznaczona. Chciałbym, żeby w tym geście, mojej obecności tutaj i złożenia podpisu, była wyrażona też pewna idea, którą - mam nadzieję - niesie ta ustawa. Idea, która powinna stać się politycznym przesłaniem. To dla mnie znak, że ja jako element władzy centralnej w naszym kraju, działam tutaj, bo tutaj jest miejsce tej ustawy i tutaj są ci, którzy są tą ustawą najbardziej zainteresowani - mówił prezydent podczas wizyty w Katowicach.

- Ci, którzy tutaj żyją, pracują i pełnią służbę dla mieszkańców. Myślę tutaj o prezydentach, burmistrzach, wójtach, radnych. O wszystkich tych, dla których ta ustawa ma znaczenie jako pole do współdziałania i do współpracy, dla regionu, ale też dla swoich społeczności lokalnych i regionalnych, dla budowy dalszego potencjału Rzeczypospolitej – podkreślał.

Andrzej Duda zaapelował także, aby pamiętać, że województwo śląskie nie będzie się składało wyłącznie z metropolii, ale też z miast, które będą się znajdować poza metropolią. Podkreślił, że całemu województwu jest potrzebny dobry rozwój, więc nie może być tak, że metropolia będzie się rozwijała kosztem innych miast, które do metropolii się nie wliczają, jak Częstochowa czy Bielsko-Biała.

Związek metropolitalny ma zrzeszać gminy woj. śląskiego, charakteryzujące się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położone na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii - określona na co najmniej 2 mln osób. Związek metropolitalny powinien zacząć działać na Śląsku od 1 stycznia 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do qwasyx: Podzielam powyższą opinie, szumowina Komitet Polityczny PiS Beata Mazurek oczywiście namieszała wokół ustawy o metropolii Warszawskiej, powyższa postać znana jest z najcięższego kalibru przestępstw jak największa w historii powojennej Polski afera gruntowa, gdzie z Urzędu zostały zmieni...one dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne w obrębach gmin, tym samym okradli społeczeństwo z resztek godności osobistej i dóbr materialnych łamiąc prawa człowieka:. Sposób zmian dotychczasowych użytków gruntów rolnych na nieruchomości budowlane dla obrębu największej Gminy Chełm w woj. Lubelskim Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. Starostwa Powiatowego w Chełmie. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. rozwiń

Wstyd i Hańba!, 2017-04-05 18:32:34 odpowiedz

dodam ze swojej strony, ze celowo zainscenizowana! To "wydarzenie" to propaganda! Celem jest wyjecie problemu metropolii warszawskiej spod obstrzalu mediow i przeniesienie srodka ciezkosci "na prowincje". W calym tym balaganie chodzi, tak naprawde, o znacznie wiecej. Za to t...rzeba podziwac strategow PiS i skierowac pytanie do opozycji czy jest "slepa" czy poprost slabiutenka? rozwiń

qwasyx, 2017-04-05 09:27:51 odpowiedz

Społeczeństwo udało się zrobić w jajo ? Przepraszam przecież to idea Rządu, społeczeństwo są niewolnikami bez żadnych praw!!! Czwarta władza w Polsce samorządach terytorialnych łamią prawa człowieka, jest to niezgodne z przepisami wspólnoty Państw Unii Europejskiej , powyższe potwierdza najwięk...sza w historii powojennej Polski afera gruntowa, gdzie z Urzędu zostały zmienione dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na nierolnicze „B” mieszkalne w obrębach gmin, tym samym okradli społeczeństwo z resztek godności osobistej i dóbr materialnych w obrębach Miast. Prezydent Andrzej Duda wbił nam gwóźdź w plecy ustawą autorstwa PiS 27 sierpnia 2015roku, Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338 z dalszymi zmianami). Nie uchwalono ustawy regulujące Nam należne rekompensaty finansowe dla obrębów miast ,ponieważ budynki i nieruchomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nieruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową.Powyższa patologiczna Ustawa niszczy Polską tradycje w obrębach wsi, dotychczasowy porządek prawny , rujnuje finanse Państwa Polskiego, jak i dobra uczciwie ulokowane przez podatników w obrębach miast. Panie Andrzeju Duda społeczeństwo Was PiS-PSL komuniści rozliczy!!! rozwiń

Wstyd i Hańba!, 2017-04-04 22:13:43 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU