Apel o jednomyślność Izb Obrachunkowych

XXXII Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich wystosował do MSWiA apel o ujednolicenie stanowisk RIO w poszczególnych regionach.
Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich odbył się tym razem w Krakowie. Uczestnicy Konwentu dyskutowali o zagadnieniach dotyczących wsparcia udzielanego przez samorządy gminne przy remontach elewacji kamienic, wymieniali doświadczenia oraz analizowali zakres udzielanej pomocy. Podczas dyskusji okazało się, że uchwały poszczególnych miast w sprawie finansowego wsparcia gmin przy remontach elewacji kamienic są w odmienny sposób ocenianie przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Dlatego też uczestnicy Konwentu wypracowali wspólnymi siłami następujące stanowisko do MSWiA:
Zebrani na XXXII Konwencie Przewodniczących Rad Miasta Wojewódzkich obradującym w Krakowie, zwracamy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań mających na celu jednolite interpretowanie przepisów prawa przez Regionalne Izby Obrachunkowe.
Jako samorządowcy, spotykamy się z sytuacjami, w których uchwały dotyczące tych samych spraw, podejmowane przez Rady Miast, są w odmienny sposób oceniane przez Regionalne Izby Obrachunkowe w poszczególnych województwach. Samorządy, inicjując swoje działania kierują się również pozytywnymi opiniami Regionalnych Izb Obrachunkowych z innych województw, oczekując iż opinie te oznaczają zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującym prawem.
W praktyce, brak jednolitego stanowiska organów nadzoru powoduje, iż takie działania są nie tylko niezrozumiałe dla mieszkańców naszych miast, ale także podważają autorytet Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz samorządu. Apelujemy zatem, o ujednolicenie interpretacji polskiego prawa przez Regionalne Izby Obrachunkowe.
Pod pismem tym podpisali się Przewodniczący Rad Miast Wojewódzkich z: Krakowa,Łodzi, Białegostoku, Olsztyna, Bydgoszczy, Opola, Gdańska, Poznania, Katowic, Rzeszowa, Kielc, Szczecina, Lublina oraz Wrocławia. Pismo zostało wysłane do Regionalnych Izb Obrachunkowych we wszystkich miastach wojewódzkich. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU