PARTNER PORTALU
  • BGK

Apelują do premiera o mądrą reformę janosikowego

  • AW    5 marca 2013 - 16:35
Apelują do premiera o mądrą reformę janosikowego

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej tzw. „Stop Janosikowe” zaapelował do premiera o jak najpilniejsze wznowienie i doprowadzenie do końca prac nad złożonym w Sejmie projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Przedstawiciele inicjatywy podkreślają w piśmie do premiera Donalda Tuska, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia br. konieczna jest pilna interwencja Parlamentu i nowelizacja obecnej ustawy.

Czytaj też: Janosikowe zgodne z konstytucją

- Od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału, dysponowanie rezerwą przez Ministra Finansów jest bowiem niedopuszczalne, a więc nie ma podstaw prawnych do rozdzielania znacznej części janosikowego wpłacanego przez gminy - czytamy w apelu.

W uzasadnieniu postanowienia sygnalizacyjnego, wydanego w tej same sprawie 26 lutego br., Trybunał Konstytucyjny wskazał natomiast na dwa główne zagadnienia, prowadzące do dysfunkcjonalności wyżej przytoczonej ustawy, wymagające zmiany, a więc na:
- wysokość wpłat janosikowych oraz na
- zasady rozdzielania środków pochodzących z wpłat janosikowych.

W wydanym dokumencie sędziowie Trybunału zaznaczyli, że przedstawiają uwagi, „których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" (pismo to publikujemy wraz z wyrokiem TK poniżej w dziale Multimedia).

Zdaniem Trybunału, „zmiana koniunktury gospodarczej uwydatniła słabości obowiązującej metody ustalania wysokości wpłat wyrównawczych i doprowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej niektórych (zwłaszcza największych) płatników".

Ponadto, Trybunał jednoznacznie dostrzegł, że mechanizm janosikowy jest skonstruowany w taki sposób, iż nie pozwala na właściwą realizację celu, jakim powinno być poziome wyrównanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Poza uwagami o charakterze ogólnym w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunał wskazał na szczegółowe kwestie, które wymagają nowelizacji:

- wadliwe kryteria „bogactwa" (liczba ludności, dochody podatkowe);
- wadliwe kryteria „biedy" (ograniczające się do wybranych wydatków lub dochodów, a nie do ogółu dochodów i wydatków);
- brak uwzględnienia specyfiki dużych miast (np. przez wprowadzenie przeliczeniowej liczby mieszkańców);
- brak progów „ostrożnościowych", chroniących przed niekorzystnymi zmianami koniunktury gospodarczej;
- brak gwarancji, że wszystkie wpłaty janosikowe są rzeczywiście przeznaczane na wsparcie biedniejszych (obecnie ponad 28% wpłat trafia do rezerwy budżetowej, którą dysponuje Minister Finansów).

Zdając sobie sprawę z tego, że w Sejmie trwają prace nad projektami ustaw nowelizujących, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zasygnalizowali „konieczność kontynuowania działań ustawodawczych", bowiem co prawda dysfunkcjonalność obecnego mechanizmu nie uprawnia w chwili obecnej do wydania wyroku o niekonstytucyjności, jednak „może (...) w przyszłości prowadzić do naruszenia Konstytucji".

- W świetle powyższego wyroku, jego uzasadnienia oraz postanowienia sygnalizacyjnego, chcielibyśmy przypomnieć, że w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, złożonym przez nasz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Sejmu w lecie 2011 roku, postulowaliśmy zmianę wszystkich tych przepisów, które uznane zostały obecnie przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją lub też za dysfunkcjonalne. Przepisy te, były przez nas od początku krytykowane za swoją niespójność i niesprawiedliwość społeczną, jaką powodują, a proponowane przez nas zmiany, miały doprowadzić do ich zmiany - czytamy dalej w piśmie do premiera.Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.