PARTNER PORTALU
  • BGK

Badanie poziomu zazielenienia zamówień

  • uzp.gov.pl    14 września 2011 - 22:09
Badanie poziomu zazielenienia zamówień

Centrum Studiów Europejskich (CEPS) we współpracy z Kolegium Europejskim w Brugii realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Środowisko) badanie stopnia zazielenienia zamówień publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Działanie to zostanie zrealizowane do końca 2011 r. w oparciu o kwestionariusz rozesłany do wybranych losowo organów administracji publicznej krajów członkowskich. Wielkość próby losowej wyniesie ogółem ok. 6500 instytucji zamawiających w UE. Kwestionariusz rozesłany został w językach narodowych 12 września br.

W analizie stopnia zazielenienia zamówień publicznych oprócz respondentów wybranych losowo przez realizatorów badania, mogą uczestniczyć również inne podmioty zamawiające. Wszystkich zainteresowanych UZP zachęca do wzięcia udziału w badaniu i wypełnienia kwestionariusza dostępnego TUTAJ. Kwestionariusz opracowano w 22 wersjach językowych. Termin na przesłanie odpowiedzi upływa 7 października br.

W przypadku dodatkowych pytań dot. realizacji badania, prosimy o bezpośredni kontakt z wykonawcą analizy, tj. przedstawicielem CEPS p. Canem Selcuki (e-mail: can.selcuki@ceps.eu).

Działanie ma na celu ustalenie stopnia aplikacji przez krajowych zamawiających wspólnych kryteriów środowiskowych opracowanych na szczeblu unijnym. Badanie dotyczy tylko pierwszego zestawu kryteriów środowiskowych (tzw. first set GPP Toolkit) opublikowanych przez Komisję Europejską w 2009 r. Został on opracowany dla 10 grup wyrobów i usług, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień, jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz państw członkowskich.

Sektory, dla których opracowano wspólne kryteria i którym poświęcona jest obecna analiza to:
1. budownictwo (obejmujące surowce, takie jak drewno, aluminium, stal, beton, szkło, a także wyroby budowlane, takie jak okna, pokrycia ścienne i podłogowe, urządzenia grzewcze i chłodzące, aspekty dotyczące eksploatowania budynków i wycofywania ich z eksploatacji, usługi utrzymania budynków, realizacja zamówień na roboty budowlane na miejscu);

2. usługi gastronomiczne i cateringowe;
3. transport i usługi transportowe;
4. energia (w tym ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii);
5. urządzenia biurowe i komputery;

6. odzież, uniformy i inne wyroby włókiennicze;
7. papier i usługi drukarskie;
8. meble;
9. środki czyszczące i usługi w zakresie sprzątania;
10. ogrodnictwo oraz usługi w tym zakresie.

Kryteria środowiskowe w polskiej wersji językowej dostępne są TUTAJ.

Uwzględnianie kryteriów środowiskowych nie ogranicza się jedynie do kryteriów oceny ofert, ale może znaleźć odzwierciedlenie na innych etapach postępowania przetargowego m. in. w ramach opisu przedmiotu zamówienia (np. zastosowanie odpowiednich parametrów technicznych). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.