PARTNER PORTALU
  • BGK

Bardziej aktywne wsparcie samorządów

  • PAP    7 maja 2013 - 11:58
Bardziej aktywne wsparcie samorządów

Rada Ministrów na posiedzeniu rozpoczętym we wtorek po godz. 11 zajmie się m.in. projektem ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
Zgodnie z projektem ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) zgromadzone przez Fundusz środki mają zostać przekazane do budżetu państwa - za pośrednictwem BGK i przeznaczone na bardziej aktywne wsparcie samorządów.

Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dalsze funkcjonowanie Funduszu nie ma sensu, bowiem zainteresowanie pożyczkami z FRIK jest zbyt małe.

Fundusz od roku 2004 wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji projektów inwestycyjnych, wykorzystujących finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Jego celem jest udzielanie samorządom preferencyjnych kredytów na sfinansowanie kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Preferencyjny kredyt ze środków Funduszu może być obecnie udzielony w wysokości nieprzekraczającej 80 proc. zaplanowanych kosztów netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, jednak w kwocie nie większej niż 1 mln zł.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Celem zmian jest harmonizacja wymagań, obowiązujących w UE - w zakresie certyfikacji produktów sektora kolejowego oraz wyeliminowanie obowiązku każdorazowego dopuszczania do eksploatacji dla tych samych typów urządzeń i budowli, eksploatowanych przez różnych przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic.

Według autorów nowelizacji zmiany doprowadzą do obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców - związanych z uzyskiwaniem dopuszczeń do eksploatacji i uproszczą procedury administracyjne z tym związane.

Rząd zajmie się również projektem zmian w ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Celem projektowanej ustawy jest włączenie do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Zakres zmian dotyczy m.in. określenia dodatkowych warunków korzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism, rozszerzenia zakresu informacji podatkowych - podlegających wymianie z państwami członkowskimi oraz określenia sposobu przekazywania do organu wyznaczonego wniosków o doręczenie pism, wniosków o udzielenie informacji oraz udzielanych informacji przez organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.