PARTNER PORTALU
  • BGK

Bariery administracyjne do likwidacji - przedsiebiorcy liczą, że przed końcem kadencji

  • AZA    7 marca 2011 - 15:03

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zdaniem KIG, wdrożenie redukcji obowiązków informacyjnych powinno stać się kwestią priorytetową dla rządu i parlamentu, jeszcze w obecnej kadencji.
Projekt resortu zakłada zlikwidowanie 50 obowiązków informacyjnych, które administracja publiczna jest w stanie wykonać w oparciu o posiadane bazy danych.

Zdaniem KIG, na poparcie zasługują przede wszystkim propozycje zakładające:

- ograniczenie obowiązku przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji z raportów miesięcznych. Comiesięczny wydruk deklaracji ZUS RMUA wielokrotnie był przez przedsiębiorców wskazywany jako obowiązek generujący wysokie koszty,

- likwidację obowiązku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. bhp
w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektów,

- skrócenie czasu przechowywania kopii papierowych szeregu dokumentów,

- zniesienie obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, czy też ogłaszania wpisów do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

- zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury przez jej wystawcę, 

-  zniesienie opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, w miejsce którego pozostawiona zostanie jedna opłata za sporządzenie takowego dokumentu.

Interesującym rozwiązaniem jest również propozycja zniesienia obowiązku dostarczania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem. Obowiązek ten w przypadku spółek kapitałowych ma charakter wtórny, są one bowiem zobowiązane do przekazania tych dokumentów do KRS, który ma charakter rejestru powszechnego i jawnego.

W ocenie KIG, w projekcie ustawy znaleźć powinna się również zmiana związana z przedawnieniem względem ZUS jak i od ZUS należności z tytułu składek po upływie 5 lat. Obecny system przekazywania danych do ZUS pozwala na szybką weryfikacje opóźnień i ich ewentualne dochodzenie.

- Krajowa Izba Gospodarcza wielokrotnie wnioskowała o skrócenie do niezbędnego minimum okresu zwrotu różnicy podatku VAT określonego w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - zaproponowany przez resort gospodarki termin 30 dniowy wpisuje się nasze postulaty. Popieramy również propozycje zastosowania zaniechania poboru podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia w formie pakietów medycznych w okresie, w którym funkcjonowały sprzeczne interpretacje w zakresie definiowania powyższego świadczenia jako podlegającemu opodatkowaniu bądź też nie - czytamy w komunikacie izby.

Koleją propozycją pozytywnie ocenioną przez środowisko przedsiębiorców skupionych w KIG jest pomysł wprowadzenia możliwości występowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Podobnie rzecz ma się w przypadku umożliwienia występowania przez reprezentatywne organizacje pracodawców i reprezentatywne organizacje związkowe z wiążącym Ministra Finansów wnioskiem o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej wśród katalogu podmiotów uprawnionych znaleźć powinny się również izby gospodarcze.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.