PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie nowy rodzaj placówki dla bezdomnych. Andrzej Duda podpisał nowelizację

  • PAP/KDS    30 marca 2018 - 12:03
Będzie nowy rodzaj placówki dla bezdomnych. Andrzej Duda podpisał nowelizację
O zmianę przepisów apelowało ministerstwo rodziny. (fot.shutterstock.com)

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza dodatkowy typ placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - poinformowała Kancelaria Prezydenta.
  • Ustawa zakłada, że w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, podopieczny nie będzie musiał podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać skierowanym do tej placówki.
  • W uzasadnieniu argumentowano, że ta regulacja ma na celu "wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych".
  • Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia, które wchodzą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie dłużej jednak niż na cztery miesiące.

Usługi w tego typu placówce przeznaczone będą dla osób, które "ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy".

Czytaj więcej: Schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie po nowemu

- Projektowane zmiany mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym - zaznaczono w uzasadnieniu ustawy. Zwrócono uwagę, że zaproponowane zmiany zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w trakcie prac nad projektem rozporządzenia MRPiPS w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Kancelaria Prezydenta wskazała, że ustawa wprowadza także zmianę dotyczącą rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, określając go jako rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.