PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie wiadomo, czym jest obsługa konkursu

  • lk    9 marca 2011 - 14:02

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. Zmiany dotyczą też współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą wesprzeć finansowo organizacje pozarządowe organizują konkursy ofert dla stowarzyszeń i fundacji. Ustawa pozwala zlecać obsługę tych konkursów organizacjom pozarządowym (o ile nie są one uczestnikami tych konkursów).

Jak zauważa Związek Powiatów Polskich przepis ten jest jednak nieprecyzyjny. Ustawa nie definiuje pojęcia "obsługa konkursu" ani też nie ustanawia trybu jej zlecania.(Czytaj też: Marszałkowski portal dla ngo-sów)

"Obsługa" nie może obejmować czynności, co do których ustawa wyraźnie przewiduje kompetencję organu administracji publicznej. Do tych wyłącznych kompetencji należy: ogłoszenie otwartego konkursu ofert, powołanie komisji konkursowej, rozpatrzenie ofert, ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, zawarcie umów o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego czy też unieważnienie otwartego konkursu ofert. Nowelizacja wyraźnie wskaże jakie czynności są obsługą konkursu, która może być powierzana organizacjom pozarządowym.

Ponad to proponuje się wprowadzenie trzech przesłanek, po wystąpieniu których prace komisji konkursowej będą mogły się odbywać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nowe brzmienie zaś art. 15 ust. 2i wprowadza termin, dotychczas nieokreślony w przepisach ustawy, w którym można żądać od organów administracji publicznej uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.