Bez przepisów PZP ale nie bez głowy

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
Bez przepisów PZP ale nie bez głowy

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy,  nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.

Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy. Należy pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zakaz dzielenia zamówienia.

W przypadku zamówień o wartości do 14.000 euro obowiązuje zakaz dzielenia zamówienia. Zamawiający nie może dzielić planowanych w danym roku do udzielenia zamówień tak aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 euro.

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia o wartości do 14.000 euro uzależniona jest od indywidualnej decyzji zamawiającego.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego, w zakresie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.:

- obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych zamawianego asortymentu,
- określenia minimalnej ilości ofert, których złożenie jest wymagane dla uznania procedury udzielenia zamówienia za konkurencyjną,
- terminu składania ofert.

W zakresie zamówień o wartości do 14.000 euro wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze od decyzji zamawiającego.

Wykonawcy niezadowolonemu z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro pozostaje ewentualnie możliwość rozważenia podjęcia działań nie związanych z ustawą

Prawo zamówień publicznych a opartych na innych przepisach prawa. Możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała równowartości 14.000 euro.

Wskazana możliwość wynika z art. 70 (5) par. 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 
Termin na wniesienie takiego powództwa to 30 dni od daty w której wykonawca wnoszący pozew dowiedział się o okolicznościach stanowiących przyczyny unieważnienia umowy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU