PARTNER PORTALU
  • BGK

Bez przepisów PZP ale nie bez głowy

  • Marek Okniński (komunikaty.pl)    13 czerwca 2012 - 19:10
Bez przepisów PZP ale nie bez głowy

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy,  nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.

Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy. Należy pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zakaz dzielenia zamówienia.

W przypadku zamówień o wartości do 14.000 euro obowiązuje zakaz dzielenia zamówienia. Zamawiający nie może dzielić planowanych w danym roku do udzielenia zamówień tak aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 euro.

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia o wartości do 14.000 euro uzależniona jest od indywidualnej decyzji zamawiającego.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego, w zakresie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.:

- obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych zamawianego asortymentu,
- określenia minimalnej ilości ofert, których złożenie jest wymagane dla uznania procedury udzielenia zamówienia za konkurencyjną,
- terminu składania ofert.

W zakresie zamówień o wartości do 14.000 euro wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze od decyzji zamawiającego.

Wykonawcy niezadowolonemu z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro pozostaje ewentualnie możliwość rozważenia podjęcia działań nie związanych z ustawą

Prawo zamówień publicznych a opartych na innych przepisach prawa. Możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała równowartości 14.000 euro.

Wskazana możliwość wynika z art. 70 (5) par. 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 
Termin na wniesienie takiego powództwa to 30 dni od daty w której wykonawca wnoszący pozew dowiedział się o okolicznościach stanowiących przyczyny unieważnienia umowy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.