PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezpieczeństwo w dorzeczu środkowej Wisły

  • GK/mswia.gov.pl    21 października 2011 - 09:32
Bezpieczeństwo w dorzeczu środkowej Wisły

Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, wziął udział w konferencji poświęconej „Programowi Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej”.
Podczas spotkania Komitet Sterujący zaakceptował założenia do programu, który ma być gotowy pod koniec 2013 roku. Komitet tworzą: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, siedmiu wojewodów (mazowiecki, lubelski, podlaski, łódzki, warmińsko-mazurski, kujawsko-pomorski oraz świętokrzyski), prezydent Warszawy oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj też: Są cyfrowe mapy ryzyka powodziowego

W ramach programu ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych siedem województw leżących w dorzeczu środkowej Wisły.

Czytaj też: Serwis internetowy o zagrożeniach powodziami

Minister Jerzy Miller nawiązał do programu dla górnej Wisły, który został w sierpniu br. przyjęty przez Radę Ministrów. – Bezpieczeństwo zlewni środkowej Wisły zależy od prac w zlewni górnej Wisły – powiedział minister. Podkreślił, że kluczem do bezpieczeństwa w dorzeczu środkowej Wisły jest zapanowanie nad efektami zwiększonych opadów na terenach obejmujących zlewnię górnej Wisły.

Minister podkreślił konieczność współpracy przy realizacji programów oraz to, że muszą być one kontynuowane rok po roku, zarówno na etapie przygotowań, jak i na etapie realizacji. Jerzy Miller zwrócił uwagę, iż w naszej strefie klimatycznej zagrażają nam nie tylko powodzie wiosenno-letnie, ale również zimowe.

Komitet Sterujący „Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej” przystępuje aktualnie do planowania prac, które długofalowo poprawią bezpieczeństwo powodziowe w dorzeczu środkowej Wisły. Opierać się one będą na zaakceptowanych założeniach programu.

Zgodnie z nimi działania mają być prowadzone w sposób spójny i kompleksowy w obszarach: infrastruktury hydrotechnicznej, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i edukacji społeczeństwa. Program ma być gotowy pod koniec 2013 roku, po czym zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów jako program rządowy.

Założenia do programu określają priorytety w poszczególnych obszarach: gospodarka wodna (przegląd infrastruktury hydrotechnicznej), gospodarka przestrzenna (obowiązek uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczanie zabudowy na terenach zalewowych), zarządzanie kryzysowe i edukacja (usprawnienie systemu monitorowania zagrożeń i ostrzegania), ochrona środowiska (zwiększenie naturalnej retencji poprzez powierzchnie leśne i mokradła, inwestycje w obszarach chronionych i Natura 2000 zgodnie z interesem społecznym – po zapewnieniu tzw. rekompensaty przyrodniczej) oraz szczególna ochrona zabytków.

Konsultacje społeczne założeń programu przeprowadzono w sierpniu i wrześniu br. z udziałem m.in. samorządów, instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i organizacjami ekologicznymi. W spotkaniach w siedmiu województwach, leżących w dorzeczu Wisły środkowej, wzięło udział 130 osób.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.