PARTNER PORTALU
  • BGK

BGK będzie miał nową strategię. Także dla samorządów

  • AW    2 lutego 2017 - 16:07
BGK będzie miał nową strategię. Także dla samorządów
BGK zawiera z samorządami umowy dotyczace m.in wsparcia przedsiębiorczości (fot.bgk.pl)

• Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje nową długofalową strategię.

• Szczegóły poznamy na wiosnę, na razie wiadomo tyle, że zostaną zaproponowane m.in. nowe pomysły na współpracę z samorządami.

• Obecnie BGK realizuje dziesięć programów o strategicznym znaczeniu dla JST, m.in: wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, program Mieszkanie Plus, czy inicjatywę JESSICA.
Jak dowiedzieliśmy się w Banku Gospodarstwa Krajowego, trwają tam wzmożone prace związane z budowaniem nowej długofalowej strategii banku. Pracy jest sporo, bo i wyznań oraz pomysłów, m.in. na współpracę z samorządami dużo.

Czy oznacza to, że pieniądze z obecnie realizowanych programów są zagrożone?

- Oczywiście nie. Nowa strategia nie oznacza, że dotychczasowe programy zostaną ucięte jak od noża – uspokaja Anna Czyż, rzecznik prasowa BGK.

Jak dodaje nowa strategia zostanie zaprezentowana najwcześniej na wiosnę, wcześniej musi ją zaakceptować rada nadzorcza BGK. Przypomnijmy też, że od grudnia prezesem BGK jest Beata Daszyńska-Muzyczka.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją państwową, realizuje misję wspierania rozwoju kraju (rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów rozwoju lokalnego i regionalnego).

Poza zwykłą działalnością bankową (obsługa rachunków JST, lokat wolnych środków, udzielania kredytów krótkoterminowych i inwestycyjnych, poręczeń i gwarancji oraz obsługi emisji obligacji) realizuje dziś już 10 programów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miast i gmin, a także powiatów i województw. Są to:

1. Fundusz Termomodernizacji i Remontów (pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe).

2. Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat (rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego, finansowany ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi BGK).

3. Program dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i huraganów (dopłaty ze środków budżetowych dotyczą lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu).

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (prefinansowanie - w formie preferencyjnej pożyczki - kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i lokalne grupy działania, w ramach PROW 2014-2020).

5. Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego (prowadzone od 20 lat, w tym do 2009 r. w formie wspieranego przez budżet państwa Krajowego Funduszu Mieszkaniowego; łącznie powstało dotąd blisko 100 tys. mieszkań czynszowych; od końca 2015 r. działa nowy program rządowy, adresowany przede wszystkim do programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych).

6. Inwestycje dla Polski (tworzenie warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury m.in. samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja).

7. Plan Junckera - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Plan Inwestycyjny dla Europy, plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej; dostępny także dla samorządów; przykładem jest projekt mieszkaniowy, realizowany w Poznaniu).

8. Inicjatywa JESSICA - finansowanie inwestycji na obszarach miejskich (w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane; warunki preferencyjne: oprocentowanie bazuje na stopie referencyjnej NBP (obecnie 2%) i może zostać obniżone (nawet o 80%), na podstawie indeksu społecznego, który wskazuje pozytywne oddziaływania społeczne, gospodarcze, środowiskowe realizowanej inwestycji; współfinansowanie dotyczy wyłącznie działań ujętych w planach rewitalizacji miast).

9. Program Mieszkanie Plus (nowy program rządowy, realizowany wspólnie z samorządami wielu miast; obsługę prowadzi spółka-córka Banku; BGK Nieruchomości; Związek Miast Polskich przystąpił do koalicji wspierającej rozwój Programu).

10. Fundusz Municypalny FIZAN (długoterminowy inwestor finansowy, który współfinansuje gminne inwestycje w obszarze nieruchomości).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.