PARTNER PORTALU
  • BGK

BGK ma strategię na lata 2010-2014

  • wnp.pl (Piotr Stefaniak)    9 czerwca 2010 - 10:36

Potwierdziły się nasze doniesienia dotyczące nowego wieloletniego planu banku współpracującego z państwem i samorządami.
Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego zatwierdziła pięcioletnią strategię, opracowaną przez zarząd. Zakłada ona realizację misji banku zawartej w ustawie, a w kwestiach organizacyjnych i technicznych rozwój nawiązujący do doświadczeń europejskich banków państwowych, ale także komercyjnych.

Strategia zakłada rozwój skoncentrowany w trzech kluczowych obszarach: programach rządowych, obsłudze Jednostek Budżetu Centralnego (JBC) oraz działaniach wynikających z programów własnych.

Zgodnie z planem, BGK stanie się bankiem "pierwszego wyboru" dla państwa przy realizacji zadań zleconych. Wybór ten będzie podyktowany konkurencyjnymi kosztami oferowanych usług, wysoką jakością obsługi, sprawnością operacyjną oraz kompetencjami doradczymi - zaznacza zarząd. W konsekwencji, BGK w ciągu kilku lat powinien ugruntować swoją pozycję jako instytucji aktywnie wspierającej realizację polityk rządu. Bank powinien również sprawnie działać poprzez programy własne w wybranych obszarach, niwelując nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego. Te zadania będą realizowane zarówno ze środków własnych BGK, jak i poprzez dystrybucję środków z funduszy unijnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

W zakresie programów rządowych, rozwój działań będzie się odbywał w oparciu o środki gwarantowane przez Skarb Państwa. Działania Banku będą skoncentrowane wokół rozwoju programu poręczeniowego i reporęczeniowego, wsparcia realizacji programów unijnych, eksportu oraz wypełniania luki w potrzebach mieszkaniowych. BGK będzie aktywnie uczestniczył w rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej, komunalnej, związanej z ochroną środowiska.

W obszarze związanym z obsługą sektora JBC, bank będzie dostarczał usługi finansowe i operacyjne funduszom celowym, pełnił funkcję agenta Ministerstwa Finansów w zakresie obsługi zadłużenia oraz obsługiwał płatności ze środków Unii Europejskiej z rachunków MF. Bank będzie również aktywnie uczestniczył w procesie konsolidacji finansów publicznych, koncentrując się na obsłudze rachunków budżetu państwa oraz obsłudze ministerstw, urzędów centralnych, NFZ, agencji wykonawczych, itp.

Trzecim obszarem realizacji celów strategii jest realizacja zadań własnych banku. BGK będzie zorientowany na kompleksową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółek komunalnych i ZOZ, zwiększanie dostępności finansowania dla MSP we współpracy z innymi bankami, projekty inwestycyjne (w tym w formule PPP). Bank zakłada też wsparcie eksporterów i branż o charakterze strategicznym (badania i rozwój, edukacja, usługi komunalne, energetyka).

Optymalizując struktury organizacyjne, BGK zrestrukturyzuje sieci oddziałów. Na wzór banków komercyjnych, utworzy linie produktowe nadzorowane przez product managerów oraz linie relacji z klientem. Przebudowie ulegnie system zarządzania ryzykiem. Zarząd BGK planuje modernizację rozwoju systemów bankowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, wprowadzenie nowych narzędzi informacji zarządczej oraz budowę systemu B2B - w tym systemu automatycznej wymiany danych z MF. Planowana jest budowa Centrum Rozliczeniowego dla JBC. Planowany wzrost liczby dziennych operacji - z 15 tys. obecnie, do 500 tys.

Czytaj także wywiad Portalusamorzadowego.pl z prezesem BGK

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.