PARTNER PORTALU
  • BGK

Białystok z pozytywnymi prognozami finansowymi

  • AW    28 lipca 2014 - 14:03
Białystok z pozytywnymi prognozami finansowymi

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Miasta Białystok ze stabilnej na pozytywną oraz potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB-” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „A(pol)”.
Na zmianę perspektywy ratingów wpłynęło kilka czynników.

Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wyniki operacyjne Białegostoku będą się poprawiać, a zadłużenie bezpośrednie spadnie. Ratingi biorą pod uwagę presję na wzrost wydatków operacyjnych wynikającą z konieczności utrzymywania nowej infrastruktury, chociaż presja ta jest łagodzona dzięki polityce ograniczania wydatków realizowanej przez władze miasta.

Ratingi odzwierciedlają także zdolność finansowania wydatków na inwestycje wyłącznie ze środków własnych i dochodów majątkowych, pod warunkiem dojścia do skutku sprzedaży spółki ciepłowniczej MPEC.

Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne Białegostoku będą się dalej poprawiać w wyniku ostrożnej polityki budżetowania, jak również kontynuacji działań zmierzających do racjonalizacji wydatków operacyjnych.

W 2017r. marża operacyjna miasta może wzrosnąć do około 11% z 9,2% w 2013r. zgodnie z prognozą Fitch. W latach 2014-2017 nadwyżka operacyjna może wynieść średnio 140 mln zł rocznie i 1,4 razy przewyższać obsługę długu w tym okresie. W 2013r. wyniki operacyjne Białegostoku były lepsze niż oczekiwane przez Fitch, a nadwyżka operacyjna była wystarczająca dla obsługi zadłużenia.

Zdaniem Fitch wydatki inwestycyjne Białegostoku w latach 2014-2017, głównie na drogi i transport publiczny, będą nadal wysokie. Fitch prognozuje, że wydatki majątkowe mogą wynieść średnio 330 mln zł rocznie i stanowić 20% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe będą w 80% finansowane z dochodów majątkowych, reszta z nadwyżki bieżącej.

Głównym źródłem dochodów majątkowych będą spodziewane wpływy ze sprzedaży MPEC (260 mln zł) oraz dotacje z UE.

Białystok prognozuje nadwyżki budżetu począwszy od 2015r., ale jeśli sprzedaż MPEC dojdzie do skutku, to Miasto osiągnie ten cel już w 2014r. W odróżnieniu od 2013r. inwestycje w latach 2014-2017 będą finansowane wyłącznie z nadwyżki bieżącej oraz dochodów majątkowych, gdyż zgodnie z przyjęta polityką, Białystok nie zamierza się zadłużać.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Białegostoku może spaść do 470 mln zł lub do 30% dochodów bieżących na koniec 2017r. z 757,3 mln zł (63% dochodów bieżących) w 2013r., przy założeniu sprzedaży MPEC.

Część wpływów ze sprzedaży spółki (30 mln zł) Miasto może przeznaczyć na przedterminowy wykup obligacji w 2014r. Nawet w sytuacji braku sprzedaży MPEC zadłużenie Miasta mogłoby spaść do 50% dochodów bieżących w 2017r.

Fitch oczekuje, że ryzyko pośrednie Białegostoku może osiągnąć najwyższy poziom 408 mln zł w 2015r. (2013r.: 198 mln zł). Będzie to spowodowane głównie finansowaniem budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez spółkę PUHP Lech Sp. z o.o. (pożyczka w wysokości 164 mln zł). Po zakończeniu budowy zakładu w 2015r. spółka powinna być w stanie samodzielnie obsługiwać zadłużenie, ograniczając tym samym ryzyko dla budżetu Białegostoku. Spłata 110 mln zł długu związanego z finansowaniem budowy stadionu w latach 2014-2029 będzie wymagać wsparcia finansowego ze strony Miasta do 11 mln zł rocznie.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto utrzyma wyniki operacyjne i nadwyżka operacyjna trwale wyniesie co najmniej 9% dochodów operacyjnych oraz będzie wystarczająca na sfinansowanie obsługi zadłużenia.

Perspektywa ratingów może zostać zmieniona na Stabilną, jeśli wyniki operacyjne Białegostoku pogorszą się i nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczająca dla obsługi zadłużenia i/lub jeśli zadłużenie Miasta znacząco przekroczy prognozę Fitch.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.