Biura rzeczy znalezionych nie przyjmą już przedmiotów o niskiej wartości?

21 czerwca, w życie wchodzi nowa ustawa o rzeczach znalezionych. Nowe regulacje wprowadzają szereg istotnych zmian, które dotyczyć będą również urzędowych biur rzeczy znalezionych.
Biura rzeczy znalezionych nie przyjmą już przedmiotów o niskiej wartości?
Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych (fot.T. Demiańczuk/um.warszawa.pl)

Do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych (ul. Dzielna 15) rokrocznie przynoszonych jest ponad dwieście telefonów komórkowych, kilka rowerów, zegarków, a także plecaki, swetry czy dokumenty. Zdarzają się także bardziej osobliwe znaleziska jak np. sztuczne futro, maszyna do szycia czy gitara.

– Nowe przepisy to z całą pewnością ewolucja, a nie rewolucja – mówi Beata Kamińska z biura Administracji i Spraw Obywatelskich, koordynująca pracę stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych. – Choć w niektórych przypadkach zmiany regulacji są dość znaczne to możemy tutaj mówić o uwspółcześnieniu zasad. Warto przypomnieć, że dotychczasowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych pochodziły z 1966 r. W tym czasie dużo się zmieniło, a i depozyty, które dziś przechowujemy, są różne od tych sprzed lat.

Ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397), która wejdzie w życie w niedzielę, 21 czerwca 2015 r., zastąpi dotychczasowe przepisy w zakresie rzeczy znalezionych uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 ze zm.).

Najistotniejsze zmiany w regulacjach dot. rzeczy znalezionych

Dotychczasowe przepisy określały, że właściwym do przyjmowania zawiadomień o rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy. Nowe regulacje stanowią, że właściwym do przyjmowania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy będzie starostwo właściwe ze względu na miejsce znalezienia jak również ze względu ma miejsce zamieszkania znalazcy - podstawa prawna Art. 5 ust. 1 ustawy.

Zarządca budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo środka transportu publicznego przekazuje rzeczy znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia otrzymania – podstawa prawna Art. 7 ust. 1 ustawy. W dotychczas obowiązujących przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.

Dotychczasowe unormowania prawne dotyczące rzeczy znalezionych obejmowały wszystkie rzeczy bez względu na ich wartość szacunkową. W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł – podstawa prawna Art. 12 ust. 4 ustawy.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie obowiązujących do tej chwili przepisów ogłoszenia były wywieszane w siedzibie BRZ, w urzędach dzielnicowych oraz publikowane w BIP w momencie rozpoczęcia procedury likwidacji niepodjętych depozytów.

W przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł ustawa nakłada ponadto obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. – podstawa prawna Art. 15 ust. 3. W dotychczasowych przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU