PARTNER PORTALU
  • BGK

Biura rzeczy znalezionych nie przyjmą już przedmiotów o niskiej wartości?

  • aw    16 czerwca 2015 - 19:34
Biura rzeczy znalezionych nie przyjmą już przedmiotów o niskiej wartości?
Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych (fot.T. Demiańczuk/um.warszawa.pl)

21 czerwca, w życie wchodzi nowa ustawa o rzeczach znalezionych. Nowe regulacje wprowadzają szereg istotnych zmian, które dotyczyć będą również urzędowych biur rzeczy znalezionych.
Do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych (ul. Dzielna 15) rokrocznie przynoszonych jest ponad dwieście telefonów komórkowych, kilka rowerów, zegarków, a także plecaki, swetry czy dokumenty. Zdarzają się także bardziej osobliwe znaleziska jak np. sztuczne futro, maszyna do szycia czy gitara.

– Nowe przepisy to z całą pewnością ewolucja, a nie rewolucja – mówi Beata Kamińska z biura Administracji i Spraw Obywatelskich, koordynująca pracę stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych. – Choć w niektórych przypadkach zmiany regulacji są dość znaczne to możemy tutaj mówić o uwspółcześnieniu zasad. Warto przypomnieć, że dotychczasowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych pochodziły z 1966 r. W tym czasie dużo się zmieniło, a i depozyty, które dziś przechowujemy, są różne od tych sprzed lat.

Ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397), która wejdzie w życie w niedzielę, 21 czerwca 2015 r., zastąpi dotychczasowe przepisy w zakresie rzeczy znalezionych uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 ze zm.).

Najistotniejsze zmiany w regulacjach dot. rzeczy znalezionych

Dotychczasowe przepisy określały, że właściwym do przyjmowania zawiadomień o rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy. Nowe regulacje stanowią, że właściwym do przyjmowania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy będzie starostwo właściwe ze względu na miejsce znalezienia jak również ze względu ma miejsce zamieszkania znalazcy - podstawa prawna Art. 5 ust. 1 ustawy.

Zarządca budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo środka transportu publicznego przekazuje rzeczy znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia otrzymania – podstawa prawna Art. 7 ust. 1 ustawy. W dotychczas obowiązujących przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.

Dotychczasowe unormowania prawne dotyczące rzeczy znalezionych obejmowały wszystkie rzeczy bez względu na ich wartość szacunkową. W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł – podstawa prawna Art. 12 ust. 4 ustawy.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie obowiązujących do tej chwili przepisów ogłoszenia były wywieszane w siedzibie BRZ, w urzędach dzielnicowych oraz publikowane w BIP w momencie rozpoczęcia procedury likwidacji niepodjętych depozytów.

W przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł ustawa nakłada ponadto obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. – podstawa prawna Art. 15 ust. 3. W dotychczasowych przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.