Brat marszałka straci posadę w Funduszu

W połowie października brat marszałka woj. śląskiego Jacek Matusiewicz przestanie być szefem należącego w większości do samorządu województwa Funduszu Górnośląskiego (FG). Decyzję o jego odwołaniu podjęła rada nadzorcza tej samorządowej spółki.
Brat marszałka straci posadę w Funduszu
Jacek Matusiewicz kieruje Funduszem od trzech lat. Gdy jesienią ubiegłego roku jego brat Adam (zabierz głos/oceń marszałka) został marszałkiem, pojawiły się wątpliwości, czy nie rodzi to konfliktu interesów. W grudniu 2010 r. prezes FG oddał się do dyspozycji rady poprzedniej kadencji, ale ta nie znalazła podstaw, aby go odwołać. Za odejściem brata z funkcji optował wówczas sam marszałek.

Czytaj też: Braterskie kleszcze na Śląsku. Dymisja?

- Rada poprzedniej kadencji zapoznała się z opiniami prawnymi, które jednoznacznie wskazywały na brak formalno-prawnych przeciwwskazań pełnienia w dalszym ciągu przez prezesa zarządu swej funkcji - głosi wtorkowy komunikat Funduszu.

Teraz rada postanowiła ponownie przyjrzeć się sprawie, uznając, że mimo takich opinii prawnych, przejrzystość działania wymaga, by brat marszałka nie kierował samorządową instytucją. Do woj. śląskiego należy 93 proc. akcji Funduszu.

- W sytuacji statusu właścicielskiego FG, jako spółki publicznej i w uznaniu standardów transparentności i maksymalnego przestrzegania zasady unikania konfliktu interesów, Rada postanawia odwołać Jacka Matusiewicza z funkcji prezesa zarządu z dniem 14 października 2011 roku - podano we wtorek.

Z końcem października stanowisko straci także dotychczasowy wiceprezes FG Tadeusz Kosek. Jego odwołanie tłumaczone jest m.in. koniecznością "gruntownej rewizji dotychczasowej strategii działania grupy kapitałowej FG". Nowym prezesem Funduszu zostanie Andrzej Konieczny - dotychczas wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dokonując zmian w zarządzie Rada wyraziła uznanie dla jego odchodzących członków, dziękując im za "skuteczne działania na rzecz poprawy efektywności spółki, które we wspomnianym okresie zaskutkowały odbudową kapitałów własnych oraz corocznym zyskiem, w tym rekordowym w historii spółki zyskiem za rok 2010".

Jacek Matusiewicz kierował Funduszem trzy lata, wcześniej był jego wiceprezesem, a w przeszłości także członkiem rady nadzorczej. Jego brat Adam Matusiewicz w ostatnich latach był wicewojewodą śląskim; jesienią ubiegłego roku wybrano go na marszałka z ramienia PO. Pojawił się wówczas także problem związany z miejscem pracy jego żony, która w Urzędzie Marszałkowskim szefowała wydziałowi Europejskiego Funduszu Społecznego; w urzędzie pracuje od ponad 10 lat. Dla uniknięcia podległości służbowej zdecydowano, że żona marszałka pójdzie na bezpłatny urlop.

Ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że małżonkowie oraz m.in. osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie nie mogą być zatrudnieni w jednostkach samorządowych i związanych z nimi instytucjach, jeżeli powstałby między nimi stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Formalnie zapis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy brat marszałka pracuje w spółce akcyjnej, gdzie większość akcji należy do samorządu.

Fundusz Górnośląski został powołany w 1995 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, który podpisali z rządem przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i przedsiębiorców. Głównym zadaniem FG jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

W tym roku FG realizuje m.in. program Śląskiego Funduszu Pożyczkowego. Dysponujący 50-milionowym budżetem fundusz to największy w regionie program pożyczkowy, adresowany do mikro, małych i średnich firm. Ubiegły rok Fundusz zamknął rekordowym zyskiem przekraczającym 13,5 mln zł. Zakładano, że w tym roku firma zwiększy zysk do ponad 15,8 mln zł. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU