PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet gminy nie może być tematem referendum

  • pt    16 września 2014 - 08:43
Budżet gminy nie może być tematem referendum

Uchylanie obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie uchwały budżetowej gminy, powiatu lub województwa nie mogą być tematami referendów – uważają samorządowcy.
W Katowicach odbyło się spotkanie sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej posłanką Haliną Rozpondek. Podczas spotkania dyskutowano na temat prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju  lokalnego i regionalnego.

Czytaj: Komu potrzebna jest prezydencka ustawa samorządowa?

Samorządowcy przedstawili swoje uwagi do prezydenckiego projektu.

Wątpliwe propozycje w ustawie to m.in. te dotyczące absolutorium udzielane przez RIO.

OPOS proponuje zapis mówiący, że RIO może  odmówić  udzielenia  absolutorium  organowi  wykonawczemu  jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji  rażącego, zawinionego  braku realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj: Co to jest partycypacja społeczna?

Samorządowcy chcą jednak aby RIO udzielała  absolutorium  w sytuacji braku realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie danej jednostki samorządu terytorialnego, z przyczyn niezależnych od jst.

Członkowie OPOS-u nie godzą się także na bezprogowe referenda tematyczne i proponują - próg referendum tematycznego – 30 proc. i próg referendum w sprawie samoopodatkowania się – 50 proc.

Samorządowcom zrzeszonym w OPOS-ie nie podoba się także brak określenia zakresu przedmiotowego referendum tematycznego i proponują aby w  referendum  lokalnym mieszkańcy  mogli wyrażać w drodze głosowania swoją wolę w sprawach mieszczących się w pojęciu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej należących do zadań własnych danej jst z wyjątkiem:

* uchylania  obowiązujących  aktów  prawa  miejscowego,  w  tym  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego;

* podejmowania  uchwały  budżetowej  gminy,  powiatu  lub  województwa;

* spraw rozstrzyganych w drodze uchwały organu stanowiącego gminy, powiatu lub województwa, w sytuacji gdy  konkretny  akt  prawny  wywołał  już  nieodwracalne  skutki  prawne;

* indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.