PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet gminy nie może być zmieniany bez inicjatywy wójta

  • MN    14 września 2016 - 10:32
Budżet gminy nie może być zmieniany bez inicjatywy wójta
Organ wykonawczy finalnie odpowiada za wykonanie budżetu i jest za to rozliczany (fot. fotolia)

• Wprowadzenie zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego to inicjatywa należąca do organu wykonawczego.
• Jeśli organ stanowiący chce wprowadzić zmiany poza tą inicjatywą, musi uzyskać zgodę organu wykonawczego.
• Tak informuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, w odpowiedzi na pytanie jednej z gmin.
Jak informuje RIO, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej, o prowizorium budżetowym lub o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Kompetencje do zgłaszania zmian w budżecie, zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, posiada wyłącznie wójt gminy.

Organ stanowiący nie może więc przystąpić do zmiany uchwały budżetowej bez inicjatywy organu wykonawczego JST, który powinien przygotować projekt zmiany w uchwale i skierować go pod obrady organu stanowiącego. W tym zakresie żadnemu innemu podmiotowi nie przysługuje w tej sprawie inicjatywa uchwałodawcza.

Izba przypomina, że to organ wykonawczy finalnie odpowiada za wykonanie budżetu i jest za to rozliczany. Jeśli natomiast organ stanowiący chce wprowadzić zmiany nie objęte inicjatywą organu wykonawczego, musi uzyskać jego zgodę.

Organ wykonawczy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musi przygotować projekt budżetu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie projekt jest przedkładany radzie do uchwalenia, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.