PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet obywatelski, Płock: lista propozycji

  • pap/pt    1 września 2015 - 13:17
Budżet obywatelski, Płock: lista propozycji

Budżet obywatelski Płocka to 5 mln zł

Z 54 projektów zgłoszonych do czwartej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2016 r. zakwalifikowano 9 ogólnomiejskich i 22 osiedlowych. Wśród nich znalazły się m.in. Muzeum Płyty Winylowej, Centrum Sportów Ekstremalnych i asfaltowy tor do driftingu.
Ze względów formalnych lub prawnych odrzucono 11 projektów o charakterze ogólnomiejskim, jak np. pomysł na antydepresyjną fontannę tryskającą alkoholem oraz 10 projektów o charakterze osiedlowym.

Dwa projekty nie były w ogóle oceniane: jeden ogólnomiejski wpłynął po terminie, a jeden osiedlowy nie miał wymaganej liczby podpisów poparcia.

Głosowanie nad zakwalifikowanymi projektami budżetu obywatelskiego Płocka rozpocznie się 12 września i potrwa do 2 października. Odbywać się będzie w sumie w 22 punktach, w tym w płockim Ratuszu oraz na 21 osiedlach mieszkaniowych - poinformowała  Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta.

W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, który tego dnia ukończył 16 rok życia. Głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, po jednym na wybrane projekty z kategorii ogólnomiejskiej i osiedlowej.

5 mln na budżet obywatelski Płocka

Kwota czwartej edycji budżetu obywatelskiego Płocka to 5 mln zł, podobnie jak rok wcześniej. Nie zmieniły się też wartości projektów - koszt zgłaszanej inwestycji ogólnomiejskiej nie mógł przekroczyć 800 tys. zł, a osiedlowej, dla każdego spośród 21 osiedli mieszkaniowych, nie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Nowością obecnej edycji budżetu obywatelskiego Płocka był natomiast próg poparcia dla zgłaszanych inwestycji w obu kategoriach: dla projektów o charakterze ogólnomiejskim było to 50 podpisów mieszkańców, a dla osiedlowych 25 podpisów popierających pomysł.

Nowym rozwiązaniem jest również wymagany próg poparcia w głosowaniu: za wybrane do zrealizowania uznane zostaną te inwestycje, które otrzymają co najmniej 100 głosów w przypadku zadań ogólnomiejskich i 50 głosów w kategorii projektów osiedlowych.

Wśród 9 projektów ogólnomiejskich, które mają szanse na realizację w 2016 r. znalazły się m.in.: budowa Centrum Sportów Ekstremalnych, toru asfaltowego na stadionie Wisły Płock do driftingu samochodowego oraz utworzenie Muzeum Płyty Winylowej, a także budowa wieży lęgowej dla jerzyków i instalacja tablicy z wynikami składu powietrza na terenie miasta.

W każdym przypadku odrzucenia zgłoszonego projektu ze względu na negatywną weryfikację formalno-prawną, decyzja taka została szczegółowo uzasadniona. Jak podał płocki Urząd Miasta, w przypadku projektu "Stop zadłużaniu Płocka" jego odrzucenie argumentowano m.in. tym, iż "projekt nie zawiera listy konkretnych działań, jakie są oczekiwane do podjęcia w ramach zgłoszonego hasła".

Podkreślono przy tym, że "dążenie do obniżania poziomu zadłużenia miasta nie jest przedsięwzięciem, które można zrealizować w ramach budżetu jednego roku, poprzez wpisanie zadania budżetowego".

Antydepresyjna fontanna

Z kolei w przypadku antydepresyjnej fontanny, która - jak opisano to w projekcie - miałaby od czerwca do sierpnia każdego roku w wybrany dzień tygodnia przez 10 minut tryskać alkoholem, odrzucając pomysł płocki Urząd Miasta zwrócił uwagę na przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zabraniają reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Podkreślono także, że realizacja projektu stwarzałby "możliwość zgorszenia publicznego", gdyż "świadkami dystrybucji w podanej formie i spożywania alkoholu mogłyby być dzieci i młodzież".KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.