PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet Strzegomia przyjęty

  • dziennik.swidnica.pl    2 lutego 2011 - 15:36
Budżet Strzegomia przyjęty

Strzegomscy radni zagłosowali nad projektem budżetu gminy Strzegom na 2011 rok.
I tak założenia przyjęte do projektu budżetu gminy to:

- dochody w wysokości 75 044 788 zł, w tym bieżące 62 359 491 zł, dochody majątkowe 12 685 297
- wydatki w wysokości 82 905 658 zł w tym - na wydatki bieżące 59 348 562 zł, wydatki majątkowe 23 557 096 zł

Przewiduje się, że na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gmina otrzyma dotacje unijne zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto wzorem lat ubiegłych czynione będą starania o dofinansowanie nowych zadań z różnych źródeł.

Dochody bieżące są znacznie większe od wydatków bieżących, które planuje się z wielką rozwagą i ostrożnością. Zauważyć należy ponadto, że wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 28,46% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały głównie na kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, budowę budynku mieszkalnego w Strzegomiu, rewitalizację miasta Strzegomia, remonty dróg gminnych, remonty i rozbudowę placówek oświatowych i kulturalnych.

Realizowane są głównie zadania rozpoczęte w latach ubiegłych, na które podpisane zostały umowy o współfinansowanie. Dotyczy to szczególnie budowy kanalizacji sanitarnych we wsiach. Są to zadania bardzo kosztowne, a ich wykonywanie jest uciążliwe dla mieszkańców.

Zaplanowane wydatki bieżące gwarantują funkcjonowanie placówek oświatowych na wysokim poziomie. Przewidziano także dopłaty do cen wody i ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych. Zabezpieczone zostały środki na organizacje wypoczynku i dożywiania dla dzieci i młodzieży.

Plan budżetu opracowany został w oparciu o wnioski i postulaty społeczeństwa zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. Wiadomym jest, że potrzeby są niewspółmiernie większe od możliwości finansowych gminy i wszystkiego nie da się wykonać w ciągu jednego roku.

Warto podkreślić, że opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej jest pozytywna.

Nowością w tym roku jest przygotowanie dokumentu pod nazwą Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania finansami publicznymi. Ustawa o finansach publicznych zakłada przygotowanie obszerniejszego dokumentu, który w sposób szczegółowy przedstawia plan finansowy gminy roku, do jakiego sięga okres spłaty tychże zobowiązań.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.