Budżet Strzegomia przyjęty

  • dziennik.swidnica.pl
  • 02-02-2011
  • drukuj
Strzegomscy radni zagłosowali nad projektem budżetu gminy Strzegom na 2011 rok.
Budżet Strzegomia przyjęty

I tak założenia przyjęte do projektu budżetu gminy to:

- dochody w wysokości 75 044 788 zł, w tym bieżące 62 359 491 zł, dochody majątkowe 12 685 297
- wydatki w wysokości 82 905 658 zł w tym - na wydatki bieżące 59 348 562 zł, wydatki majątkowe 23 557 096 zł

Przewiduje się, że na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gmina otrzyma dotacje unijne zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto wzorem lat ubiegłych czynione będą starania o dofinansowanie nowych zadań z różnych źródeł.

Dochody bieżące są znacznie większe od wydatków bieżących, które planuje się z wielką rozwagą i ostrożnością. Zauważyć należy ponadto, że wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 28,46% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały głównie na kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, budowę budynku mieszkalnego w Strzegomiu, rewitalizację miasta Strzegomia, remonty dróg gminnych, remonty i rozbudowę placówek oświatowych i kulturalnych.

Realizowane są głównie zadania rozpoczęte w latach ubiegłych, na które podpisane zostały umowy o współfinansowanie. Dotyczy to szczególnie budowy kanalizacji sanitarnych we wsiach. Są to zadania bardzo kosztowne, a ich wykonywanie jest uciążliwe dla mieszkańców.

Zaplanowane wydatki bieżące gwarantują funkcjonowanie placówek oświatowych na wysokim poziomie. Przewidziano także dopłaty do cen wody i ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych. Zabezpieczone zostały środki na organizacje wypoczynku i dożywiania dla dzieci i młodzieży.

Plan budżetu opracowany został w oparciu o wnioski i postulaty społeczeństwa zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. Wiadomym jest, że potrzeby są niewspółmiernie większe od możliwości finansowych gminy i wszystkiego nie da się wykonać w ciągu jednego roku.

Warto podkreślić, że opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej jest pozytywna.

Nowością w tym roku jest przygotowanie dokumentu pod nazwą Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania finansami publicznymi. Ustawa o finansach publicznych zakłada przygotowanie obszerniejszego dokumentu, który w sposób szczegółowy przedstawia plan finansowy gminy roku, do jakiego sięga okres spłaty tychże zobowiązań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU