PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet Warszawy. Zobacz, jakie inwestycje i zadania zaplanowano na 2018 r.

  • aw    14 grudnia 2017 - 18:24
Budżet Warszawy. Zobacz, jakie inwestycje i zadania zaplanowano na 2018 r.
Na budowę II linii metra w Warszawie przeznaczono w WPF 5 mld 772 mln zł (Fot. PTWP)

Oświata, inwestycje, zakup usług komunikacji publicznej oraz wsparcie rodzin to priorytety w budżecie Warszawy na 2018 rok. Z kolei Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się takie inwestycje jak budowa II linii metra, obwodnica śródmiejska czy budowa siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia.
• 14 grudnia stołeczni radni będą głosowali uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2045.

• Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17 mld 691 mln zł. Dochody w budżecie zaplanowano na poziomie 15 mld 940 mln zł.

• Przedstawiamy wybrane inwestycje i zadania na które przeznaczone zostaną największe kwoty.

W przyszłym roku dochody w budżecie zaplanowano na poziomie 15 mld 940 mln zł. Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który wyniesie 5 mld 408 mln zł i będzie o 477 mln zł wyższy od planu na 2017 r.

Czytaj też: Subwencje, wpływy z PIT: Oto pełne zestawienie na 2018 r.

Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17 mld 691 mln zł. Wydatki bieżące w 2018 roku planowane są na kwotę 14 mld 532 mln zł i są wyższe od planowanych na 2017 rok o 521 mln zł. Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 3 mld 159 mln zł.

Wydatki na inwestycje

Wydatki majątkowe Warszawy w kwocie 3 mld 159 mln zł. obejmują finansowanie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim – 2 mld 062 mln zł oraz dzielnicowym – 1 mld 097 mln zł.

Najwięcej, bo blisko połowę (48 proc.) wszystkich wydatków inwestycyjnych czyli 1 mld 522 mln zł miasto przeznaczy na transport i komunikację, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową – 692 mln zł oraz na rozbudowę i modernizację dróg – 830 mln zł.

Wybrane zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji dróg to: modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia, rozbudowa ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. L. Berensona, rozbudowa ul. Łodygowej, budowa ul. Czerniakowskiej-bis, budowa ul. I. Gandhi na odc. ul. rtm. W. Pileckiego – ul. F. Płaskowickiej.

Na inwestycje edukacyjne zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie środki w wysokości 471 mln zł. Miasto przygotuje lub zmodernizuje ponad 20 tys. miejsc dla warszawskich uczniów w placówkach edukacyjnych różnego szczebla.

W dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w planie inwestycyjnym w 2018 r. zarezerwowano środki w wysokości 270 mln zł. Kwota ta pozwoli między innymi na: budowę 12 nowych żłobków z 68 oddziałami dla ponad 1 590 dzieci, a także modernizację pięć żłobków, dzięki którym - oprócz poprawy warunków - powstaną dodatkowe miejsca dla dzieci. Ponadto stołeczny ratusz zmodernizuje Dom Dziecka nr 2, pięć Domów Pomocy Społecznej oraz 10 innych ośrodków wsparcia.

Przyszły rok to również kontynuacja budowy Szpitala Południowego, szpitala jednodniowego w dzielnicy Białołęka oraz budowa dodatkowego budynku Szpitala Bielańskiego. Ponadto w planie inwestycyjnym jest też przebudowa i modernizacja pięciu szpitali (Czerniakowski, Grochowski, Wolski, św. Rodziny, Warszawski Szpital dla Dzieci) a także budowa nowej przychodni zdrowia w dzielnicy Wawer oraz modernizacja sześciu istniejących.

Na inwestycje w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami miasto przeznaczy 287 mln zł. Dzięki temu powstanie 11 nowych budynków komunalnych, a 245 zostanie zmodernizowanych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.