PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet zadaniowy potrzebuje instrukcji obsługi

  • GK    8 lipca 2013 - 14:02

Brak odgórnych przepisów określających zasady budżetowania zadaniowego prowadzi do wdrażania go przez samorządy w sposób nieuporządkowany.
Biuro Analiz Sejmowych w pierwszym półroczu 2012 r. przeprowadziło badanie ankietowe, dotyczące doświadczeń w zakresie wdrażania oraz funkcjonowania budżetu zadaniowego w miastach na prawach powiatu. Na ankietę odpowiedziało 52 z 65 jednostek, co stanowi 80 proc. odpowiedzi. Odpowiadali skarbnicy lub pracownicy komórek budżetowo-finansowych.

Czytaj też: Budżet zadaniowy mało popularny

Rezultatem badania jest opracowanie „Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych - analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykładzie miast na prawach powiatu". Jego autorkami są: Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych w BAS oraz Kamilla Marchewka-Bartkowiak, doktor hab. nauk ekonomicznych, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szczegółowe dane publikujemy w galerii.

Jak wynika z analizy, wśród jednostek, które stosują budżet zadaniowy, największe doświadczenie ma Kraków (od 1994 r.) oraz Poznań (od 2000 r.). Pozostałe miasta konstruują budżet w układzie zadaniowym co najmniej od 2003 r. Najpóźniej, bo od 2011 r., rozwiązanie to zaczął stosować Gdańsk.

Czytaj też: Budżet zadaniowy potrzebny od zaraz

Wśród ankietowanych jednostek budżet zadaniowy wprowadziło 12 z nich, co stanowi 23 proc. całości badanej grupy. Trzy jednostki były w trakcie wdrażania (Katowice, Kielce, Ruda Śląska), a trzy miasta (Lublin, Bydgoszcz, Łódź) deklarują zastosowanie tego rozwiązania w najbliższych latach.

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego ogólnie nie są ograniczone co do treści uchwały budżetowej, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dlatego na samorządach nie ciąży obowiązek prowadzenia budżetu zadaniowego, ale równocześnie nie istnieją także okoliczności, które stanowiłyby przeszkodę dla wdrożenia takiego sposobu budżetowania równolegle do tzw. budżetu tradycyjnego.

W praktyce coraz więcej jednostek decyduje się na wdrożenie tego instrumentu. Czynnikami zachęcającymi do jego wprowadzania są m.in. dostrzegane w tej metodzie budżetowania pozytywne cechy związane z oczekiwanym wzrostem efektywności wydatków czy uzyskaniem oszczędności w wydatkach.

U podłoża decyzji o wdrożeniu budżetu zadaniowego leży także chęć przypisania odpowiedzialności za realizację zadań do konkretnych wydziałów/biur urzędów oraz jednostek organizacyjnych.

Obecnie tylko część miast wdrożyło budżet zadaniowy. W grupie tej jedynie kilka miast prowadzi budżetowanie zadaniowe o charakterze strategicznym, natomiast dla większości miast budżet zadaniowy pozostaje raczej planem kosztów zadań budżetowych realizowanych przez poszczególne wydziały/biura urzędów miejskich i miejskie jednostki organizacyjne.

- Przyczyn tego stanu należy przede wszystkim upatrywać w trudnościach, jakie mają jednostki z definiowaniem i właściwym ustalaniem celów zadań oraz formułowaniem i opracowywaniem mierników ich realizacji - uważają autorki analizy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.