Budżety samorządów: do 31 sierpnia raport za I półorcze

31 sierpnia mija termin przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Budżety samorządów: do 31 sierpnia raport za I półorcze
Do poniedziałku 31 sierpnia samorządu muszą przedstawić informacje o wykonaniu budżetu w I półroczu 2015 ro.

To także dzień, do którego samorządy muszą dostarczyć organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Muszą one uwzględniać stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE