Budżety samorządów, RIO: termin sprawozdania półrocznego

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa termin przedkładania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. - informuje RIO.
Budżety samorządów, RIO: termin sprawozdania półrocznego
Dla zarządów JST 31 sierpnia to bardzo ważny termin. Fot. pixbay

RIO w Opolu przypomina, że zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 31 sierpnia br. mija termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

Czytaj też: Chaos w zakresie publikowania wyników finansowych jednostek podległych samorządom

* informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,

* informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

* informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU