PARTNER PORTALU
  • BGK

By radny nie był kuratorem oświaty

  • ZWI    15 lutego 2013 - 12:22
By radny nie był kuratorem oświaty

Zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem kuratora i wicekuratora oświaty zyskał kolejnych zwolenników. Tym razem posłów Solidarnej Polski, którzy przygotowali stosowny projekt ustawy.
Zdaniem posłów, ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem szefa czy wiceszefa kuratorium jest konieczny bo może dochodzić do konfliktu ingresu.

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 u.s.o. kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa. Aktualnie obowiązujące przepisy zakazują łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody.

W opinii posłów jest to wystarczające uzasadnienie dla wprowadzenia ustawowego zakazu łączenia także stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego. Zakaz ten należy rozciągnąć także na wicekuratora, ponieważ w przypadku odwołania kuratora wojewoda powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi.

Propozycja nie jest nowa. Tematowi temu poświęcone było grudniowe posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Rozpatrywano wtedy wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uniemożliwienie łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego j.s.t.

Zdecydowana większość posłów biorących udział w posiedzeniu, w tym przedstawiciele Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej uznali propozycję ZNP za zasadną.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.