PARTNER PORTALU
  • BGK

By zmieścić się w limitach, mają ciąć wypłaty

  • AW    4 czerwca 2013 - 13:28
By zmieścić się w limitach, mają ciąć wypłaty

Samorządy miały odpowiedni czas na wprowadzenie działań konsolidujących, pozwalających na wygenerowanie w okresie 2011-2013 nadwyżek - twierdzi Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów.
Z przeprowadzonych przez Polski Związek Powiatów symulacji wynika, że bez zaciągania nowych zobowiązań, 2/3 powiatów nie będzie w stanie podjąć uchwał budżetowych. A wszystko przez art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający nowy wskaźnik zadłużenia w samorządach, który będzie ustalany indywidualnie dla każdej jednostki. Ww. wskaźnik ma obowiązywać dla budżetów ustalanych na rok 2014.

Jeżeli samorządnie spełni wymogów określonych w art. 243, to jego rada nie będzie mogła uchwalić budżetu.

Czytaj też: Wskaźnik zadłużenia dla jst bez zmian

- Tym samym nie wywiąże się ze swoich zadań, zabraknie środków na finansowanie dróg, nie wspominając już o budowie nowych, na finansowanie szpitali czy też przeciwdziałanie bezrobociu - zauważa w jednej ze swoich interpelacji poseł Jarosław Żaczek.

W odpowiedzi Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów zaznacza, że indywidualny wskaźnik zadłużenia ma za zadanie m.in. zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej.

- Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych nowe regulacje art. 243 mają obowiązywać od 2014 r., co oznacza, że efektywnie vacatio legis wynosi blisko cztery lata - przypomina Hanna Majszczyk. - Jednostki samorządu terytorialnego miały więc odpowiedni czas na wprowadzenie działań konsolidujących, pozwalających na wygenerowanie w okresie 2011-2013 nadwyżek w części bieżącej budżetu i dostosowanie struktury zadłużenia w celu zapewnienia spełnienia wymogów, wynikających z regulacji, które zaczną obowiązywać od 2014 r. - dodaje.

Jak tłumaczy dalej, zdolność do spłaty kredytów czy pożyczek będzie w głównej mierze uzależniona od tego, jak będą kształtowały się dochody i wydatki bieżące. Zmniejszenie wydatków bieżących oznaczać będzie większą zdolność do spłaty zobowiązań.

- Na poziom zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących w największym zakresie mają wpływ same jednostki samorządu terytorialnego, bowiem to od prowadzonej przez nie polityki w dużym stopniu uzależniona będzie zdolność do zaciągania nowych zobowiązań - kontynuuje podsekretarz stanu.

Jej zdaniem powiaty powinny rozważyć możliwość ograniczenia wydatków bieżących, w tym szczególnie wydatków na wynagrodzenia.

Czytaj też: Nowy wskaźnik zadłużenia zahamuje samorządowe inwestycje?

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.