CBA: nieprawidłowości w Czosnowie przy udzielaniu pomocy powodzianom

W Urzędzie Gminy Czosnów dochodziło do nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r.
CBA: nieprawidłowości w Czosnowie przy udzielaniu pomocy powodzianom
Tak wynika z kontroli CBA, które zawiadomiło stołeczną prokuraturę okręgową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie.

„Kontrola dotyczyła zasadności wydawania decyzji dotyczących udzielania pomocy przez urząd osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku.

Sprawdzano także prawidłowości rozliczania wydatkowanych na ten cel środków publicznych” – poinformowała w piątek Małgorzata Matuszak z CBA.

Z ustaleń agentów CBA wynika, że w dwóch przypadkach pomoc przyznano nienależnie w kwocie około 150 tys. zł.

„W nierzetelny sposób rozliczano dokumenty, a także je antydatowano. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie nie wywiązał się z obowiązku informowania poszkodowanych o możliwości ubiegania się o zasiłek powodziowy” – dodała Matuszak.

Kilkumiesięczna kontrola przeprowadzona przez CBA zakończyła się skierowaniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z wnioskiem o wszczęcie w tej sprawie śledztwa.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur poinformowała, że zawiadomienie CBA wpłynęło już do prokuratury.

„Zawiadomienie to zostanie przesłane do prokuratury w Nowym Dworze Mazowieckim, która podejmie dalsze decyzje w tej sprawie” – powiedziała Mazur.

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Czosnowie przeprowadzono po zgłoszeniu sprawy przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Witam,
Panie Wójcie Antoni Krężlewiczu, wygrał Pan wybory w cuglach, wola społeczności. Zawsze chwalę Panu urząd za szybkość w działaniu i przychylność oraz pomoc w podejmowaniu decyzji.
Pytam Pana - kogo lub czego nie dopilnował Pan na swoim podwórku, że agenci CBA dostali pracę? Wia
...domo kto powoływał komisje przyznającą pomoc, wiadomo czyje podpisy widmieją pod decyzjami, wiadomo kto je weryfikował w urzędze gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie to Pan odpowiada za pracę podwładnych.
Kto zawinił?? Zapewne ustali to prokuratura z NDM.
Kolejne pytanie: czy wezwał Pan wykonacę partacza zeszłorocznej inwestycji w Sowiej Woli do naprawy jedni, chodników i ścieżki rowerowej? Wiadomo kto realizował umowę w sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków strukturalnych. Mamy połowę lata i nie iwdziałem jadąc rowerem, aby dokonano naprawy skandalicznie źle przygotowanego podłoża na podmokłych terenach w Sowiej Woli przy otulinie puszczy. Ma Pan roszczenie wobec wykonawcy choćby z postanowień Umowy, ma Pan narzędzie w postaci zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skorzystał Pan z tego? Wydał Pan również na tę inwestycję środki gminne.
Zastanawiam się nad skierowaniem pisma do delegatury NIK celem zbadania prawidłowości wydatkowania publicznych środków.
Dobrze się Pan czuje po opublikowaniu informacji o kontroli i działaniach CBA?
Pozdrawiam
rozwiń

Lubię naszą Gminę, 2011-07-23 10:04:36 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE