PARTNER PORTALU
  • BGK

SIWZ a cena i inne kryteria: zamawiający musi dokładnie określić, co będzie oceniał i jak punktował. Inaczej przegra w sądzie

  • Tomasz Srokosz    30 października 2015 - 16:04
SIWZ a cena i inne kryteria: zamawiający musi dokładnie określić, co będzie oceniał i jak punktował. Inaczej przegra w sądzie
Zamawiający nie może formułować kryteriów oceny ofert w sposób dowolny (fot.fotolia)

Zamawiający nie powinien ograniczać się do ofert zakładających minimalny czas wykonania przedsięwzięcia przy minimalnej cenie. Punktem wyjścia powinna być rzeczywista wartość danego przedsięwzięcia, na którą składają się nie tylko elementy finansowe, ale również społeczno – ekonomiczne, operacyjne i jakościowe.
Zgodnie z art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych (PZP) dodanym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1232) kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez niego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oprócz ceny kryteriami oceny ofert, wg. PZP może być:

• jakość,
• funkcjonalność,
• parametry techniczne,
• zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
• aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne,
• koszty eksploatacji,
• serwis,
• termin wykonania zamówienia.

Wskazany powyżej katalog ma charakter przykładowy, a zatem dopuszczalne jest kreowanie przez zamawiających również innych, dodatkowych kryteriów oceny ofert.

Cena ważna, ale nie tylko ona

Cena nadal pozostaje podstawowym kryterium oceny biorąc pod uwagę zasadę efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Jednak kompilacja kryteriów cenowych i pozacenowych trafnie oddaje wskaźnik korzyści „value for money,” który jest definiowany, jako „optymalna kombinacja całościowego cyklu życia projektu z odpowiednim poziomem jego jakości, na poziomie oczekiwania użytkownika”.

Zamawiający nie powinien ograniczać się do ofert zakładających minimalny czas wykonania przedsięwzięcia przy minimalnej cenie. Punktem wyjścia powinna być rzeczywista wartość danego przedsięwzięcia, na którą składają się nie tylko elementy finansowe, ale również społeczno – ekonomiczne, operacyjne i jakościowe. Niekiedy, dzięki nieznacznie większym nakładom a więc nie najniższej cenie, uzyskuje się lepszą jakość np. usługi, co stanowi wartość niepoliczalną, jednak „odczuwalną”.

Zamawiający nie może formułować kryteriów oceny ofert w sposób dowolny, muszą one odnosić się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy - w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Kryteria powinny jednocześnie przekładać się na potrzeby zamawiającego. Istotnym jest również, że kryteria oceny ofert nie mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych – nie mogą ograniczać konkurencji ani wprowadzać nieuzasadnionych preferencji wykonawców.

Przy formułowaniu SIWZ zachowania szczególnej precyzji wymagają kryteria oceny ofert stwarzające ryzyko dowolnej oceny, np. kryterium jakości, estetyki, czy funkcjonalności. Zamawiający powinien w SIWZ uszczegółowić opis sposobu ich zastosowania, tj. dokładnie określić, co będzie oceniał i jak punktował. Powyższe ma na celu ograniczenie elementu subiektywnej oceny. Jak wskazuje orzecznictwo, w sytuacji, gdy zamawiający nie jest w stanie szczegółowo przedstawić kryteriów oceny ofert i sposobu dokonywania oceny na ich podstawie, ma obowiązek zrezygnować z ich stosowania. Poniżej przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert formułowane przez zamawiających na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.