Centra integracji społecznej zmienią się w zakłady budżetowe

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna
  • 09-06-2010
  • drukuj
Powiaty i województwa, a nie tylko gminy i organizacje pozarządowe będą mogły zakładać centra integracji społecznej.

Centra integracji społecznej oraz zakłady aktywności zawodowej są podmiotami tzw. ekonomii społecznej, a ich głównym zadaniem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli prowadzą je samorządy, to mogą one działać tylko jako gospodarstwa pomocnicze. Jednak likwidację takich gospodarstw do końca 2010 r. zakłada uchwalona przez Sejm w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o finansach publicznych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przygotowała projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Zapobiega on likwidacji od 1 stycznia 2011 r. tych instytucji i umożliwia ich przekazywanie organizacjom pozarządowym oraz przekształcenie w jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe.

Nowelizacja rozszerza też krąg podmiotów uprawnionych do zakładania centrów integracji społecznej o powiaty i województwa – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE