PARTNER PORTALU
  • BGK

Centra Usług Wspólnych. Innowacyjne narzędzia zarządzania w powiatach

  • pt    11 kwietnia 2018 - 11:15
Centra Usług Wspólnych. Innowacyjne narzędzia zarządzania w powiatach
W ponad 30 proc. przebadanych powiatów decyzje o powołaniu CUW zostały już podjęte (fot. Pixabay)

Centra Usług Wspólnych są przykładem narzędzia z obszaru zarządzania, które do tej pory z sukcesem funkcjonowało w sektorze prywatnym. Ich wdrożenie w sektorze publicznym wymaga wzmocnienia kompetencji pracowników CUW. W szczególności chodzi o kompetencje kierownicze szefów samorządowych jednostek organizacyjnych.
  • Jednostki publiczne, w szczególności samorządowe, coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia organizacji i realizacji określonych usług administracyjnych i finansowych.
  • W ponad 30 proc. przebadanych powiatów decyzje o powołaniu CUW zostały już podjęte.
  • Usługi finansowo-księgowe stanowią podstawowy zakres przedmiotowy usługi wspólnej świadczonej przez samorządowe CUW.

Samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) to jednostki organizacyjne powołane na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku.

- Jednostki publiczne, w szczególności samorządowe, coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia organizacji i realizacji określonych usług administracyjnych i finansowych. W przypadku powiatów możemy stwierdzić, że okazały się one bardzo otwarte na innowacyjne narzędzie zarządzania – piszą autorzy raportu „Powiatowe Centra Usług Wspólnych, czyli o wykorzystaniu narzędzi biznesowych w zarządzaniu administracją publiczną” dr Robert Gawłowski i dr Paweł Modrzyński (raport powstał przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich.

Czytaj też: Gminy będą coraz chętniej sięgać po centra usług wspólnych

Jego celem było sprawdzenie pierwszych doświadczeń funkcjonowania CUW w samorządzie powiatowym i określenie kierunków jego rozwoju w przyszłości.

W ponad 30 proc. przebadanych powiatów decyzje o powołaniu CUW zostały już podjęte. Jak jednak piszą autorzy, wciąż jednak istnieje duży potencjał w zakresie rozwoju tego narzędzia.

- CUW jest przykładem narzędzia z obszaru zarządzania, które do tej pory z sukcesem funkcjonowało w sektorze prywatnym. Dlatego skuteczne jego wdrożenie w sektorze publicznym wymaga wzmocnienia kompetencyjnego pracowników CUW. W szczególności istotne są kompetencje kierownicze kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych – czytamy w raporcie.

Zdaniem dr Gawłowskiego i Modrzyńskiego Związek Powiatów Polskich mógłby z powodzeniem zrealizować rolę centrum kompetencyjnego CUW dla powiatów, które wdrażają wskazane rozwiązanie.

- Ważnym elementem wspierającym byłoby także przygotowanie podręcznika wdrożeniowego dla jednostek samorządu terytorialnego, zawierającego nie tylko zagadnienia prawne, ale także organizacyjne i ewaluacyjne – czytamy.

Z opracowania wynika, że najważniejszą barierą wdrożenia CUW w powiatach była obawa pracowników jednostek planowanych do objęcia wspólną obsługą przed zmianą organizacyjną. Potwierdzają to także pogłębione badania przeprowadzone przez autorów raportu na kierownikach samorządowych jednostek organizacyjnych w Toruniu.

- Dla dalszego rozwoju CUW konieczne jest dostrzeżenie istotnego problemu, jakim jest brak wystarczających kompetencji kierowników pracujących do tej pory wyłącznie w sektorze publicznym – czytamy.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.