Centralizacja postępuje. Oto, co PiS zabrał i zabierze samorządom

  • Michał Nowak
  • 08-03-2017
  • drukuj
• Przez 27 lat od wprowadzenia w wolnej Polsce ustawy o samorządzie terytorialnym (8 marca mamy jej rocznicę) nigdy nie było tak wzmożonej aktywności rządu i większości parlamentarnej w kierunku zmian w organizacji samorządu w Polsce.   
• Od rozpoczęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość część kompetencji władzy centralnej została wzmocniona kosztem m.in. samorządów. Ostatnio zwiększono także kontrolę ministra kultury nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków. 
• Inne działania to m.in. umocnienie roli kuratorów oświaty, odebranie marszałkom ośrodków doradztwa rolniczego czy nowe zasady gospodarki odpadami. Na horyzoncie są kolejne zmiany.
Centralizacja postępuje. Oto, co PiS zabrał i zabierze samorządom
Zaprzestanie biurokracji, uporządkowanie prac – w ten sposób rząd tłumaczy większość wprowadzonych zmian. (fot. Twitter/KPRM)

Wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda wyłącznie na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków – tak głosi uzasadnienie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które 28 lutego przyjęła Rada Ministrów.

Za ochronę zabytków odpowiada minister kultury i dziedzictwa narodowego, któremu podlega generalny konserwator. Dlatego uargumentowano, że minister musi posiadać większy wpływ na dobór osób, którym powierza się stanowiska związane z tą dziedziną.

To najnowszy przykład sytuacji, w której ministerstwo umacnia swoją pozycję w regionach. Sprawdziliśmy także, co władza centralna przejęła lub planuje przejąć od samorządów w najbliższym czasie.

Kuratorzy oświaty z większymi uprawnieniami

Wprowadzona w grudniu 2015 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty spowodowała, że minister edukacji ma prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Ta zmiana nie wiąże się bezpośrednio z samorządami, bo wcześniej te kompetencje posiadali wojewodowie, którzy i tak podlegali ministrowi edukacji.

Rola kuratorów oświaty została jednak zwiększona za sprawą rozporządzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Kurator np. uzgadnia zmiany, jakie musi wprowadzić magistrat w związku z reformą edukacji – wcześniej jego opinia nie miała większego znaczenia przy decyzjach samorządu o likwidacji szkół. Ponadto, kuratorium dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły.

Natomiast w konkursach na dyrektorów szkół w komisji konkursowej ma zasiadać po trzech przedstawicieli kuratorium – tyle samo co samorządu. Innymi słowy, poprzez kuratorów znacząco zwiększyła się rola rządu w kształtowaniu polityki edukacyjnej na szczeblach lokalnych.

Marszałkom odebrano ośrodki doradztwa rolniczego

Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa, a nie samorządy wojewódzkie – tak wynika z podpisanej przez prezydenta ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Minister rolnictwa będzie nadawał statuty i powoływał dyrektorów ośrodków. Tym samym, ODR-y stają się państwowymi, a nie wojewódzkimi, osobami prawnymi.

Strefy ekonomiczne pod specjalnym nadzorem

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która weszła w życie 16 grudnia 2016 r., mówi o szczególnych uprawnieniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak czytamy w ustawie, spółki zarządzające specjalną strefą ekonomiczną "mogą zostać uznane”, w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

Gminy nie zdecydują o odbiorze odpadów

Rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zakłada, że gminy stracą kompetencje w sprawie decydowania o zbiórce odpadów na ich terenie. Wprowadzone zasady segregacji wymuszają kupno nowych kubłów na śmieci w całym kraju – w czterech kolorach. Nowe zasady w gospodarce odpadami mają obowiązywać od lipca tego roku.

 


KOMENTARZE (18)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Ks. Adrian, arch. Katowic: Ja na nich głosowałem i całym sercem jestem za tymi zmianami.

podPIS, 2017-03-14 14:33:55 odpowiedz

Do dżizasprist z Ząbek: Takich jak Misiewicz i córka Szyszko? Pojęcia nie masz co się dzieje w kraju radze nie zabierać głosu. Stołków PiS już rozdał więcej niż przez 8 lat PO. Gratuluje wiedzy!

Atak_ruskich_troli, 2017-03-10 07:45:15 odpowiedz

Do Ks. Adrian, arch. Katowic: nie nic oszukał. Ludzie glosowali na program, program zrealizowali, a że stołkowi z pełopesel nie lubią gdy im się stołki podbiera to gardłują. Stołeczki były przez 8 lat. Stołeczki się kończą. Czas na uczciwą konkurencję o pracę na wolnym rynku (nie mylić z konkursami,... ulubionym usprawiedliwieniem stołkowych). rozwiń

dżizasprist z Ząbek, 2017-03-09 14:43:57 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU