PARTNER PORTALU
 • BGK

Centralizacja postępuje. Oto, co PiS zabrał i zabierze samorządom

 • Michał Nowak    8 marca 2017 - 12:50
Centralizacja postępuje. Oto, co PiS zabrał i zabierze samorządom
Zaprzestanie biurokracji, uporządkowanie prac – w ten sposób rząd tłumaczy większość wprowadzonych zmian. (fot. Twitter/KPRM)

• Przez 27 lat od wprowadzenia w wolnej Polsce ustawy o samorządzie terytorialnym (8 marca mamy jej rocznicę) nigdy nie było tak wzmożonej aktywności rządu i większości parlamentarnej w kierunku zmian w organizacji samorządu w Polsce.   
• Od rozpoczęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość część kompetencji władzy centralnej została wzmocniona kosztem m.in. samorządów. Ostatnio zwiększono także kontrolę ministra kultury nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków. 
• Inne działania to m.in. umocnienie roli kuratorów oświaty, odebranie marszałkom ośrodków doradztwa rolniczego czy nowe zasady gospodarki odpadami. Na horyzoncie są kolejne zmiany.
Wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda wyłącznie na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków – tak głosi uzasadnienie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które 28 lutego przyjęła Rada Ministrów.

Za ochronę zabytków odpowiada minister kultury i dziedzictwa narodowego, któremu podlega generalny konserwator. Dlatego uargumentowano, że minister musi posiadać większy wpływ na dobór osób, którym powierza się stanowiska związane z tą dziedziną.

To najnowszy przykład sytuacji, w której ministerstwo umacnia swoją pozycję w regionach. Sprawdziliśmy także, co władza centralna przejęła lub planuje przejąć od samorządów w najbliższym czasie.

Kuratorzy oświaty z większymi uprawnieniami

Wprowadzona w grudniu 2015 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty spowodowała, że minister edukacji ma prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Ta zmiana nie wiąże się bezpośrednio z samorządami, bo wcześniej te kompetencje posiadali wojewodowie, którzy i tak podlegali ministrowi edukacji.

Rola kuratorów oświaty została jednak zwiększona za sprawą rozporządzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Kurator np. uzgadnia zmiany, jakie musi wprowadzić magistrat w związku z reformą edukacji – wcześniej jego opinia nie miała większego znaczenia przy decyzjach samorządu o likwidacji szkół. Ponadto, kuratorium dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły.

Natomiast w konkursach na dyrektorów szkół w komisji konkursowej ma zasiadać po trzech przedstawicieli kuratorium – tyle samo co samorządu. Innymi słowy, poprzez kuratorów znacząco zwiększyła się rola rządu w kształtowaniu polityki edukacyjnej na szczeblach lokalnych.

Marszałkom odebrano ośrodki doradztwa rolniczego

Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa, a nie samorządy wojewódzkie – tak wynika z podpisanej przez prezydenta ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Minister rolnictwa będzie nadawał statuty i powoływał dyrektorów ośrodków. Tym samym, ODR-y stają się państwowymi, a nie wojewódzkimi, osobami prawnymi.

Strefy ekonomiczne pod specjalnym nadzorem

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która weszła w życie 16 grudnia 2016 r., mówi o szczególnych uprawnieniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak czytamy w ustawie, spółki zarządzające specjalną strefą ekonomiczną "mogą zostać uznane”, w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

Gminy nie zdecydują o odbiorze odpadów

Rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zakłada, że gminy stracą kompetencje w sprawie decydowania o zbiórce odpadów na ich terenie. Wprowadzone zasady segregacji wymuszają kupno nowych kubłów na śmieci w całym kraju – w czterech kolorach. Nowe zasady w gospodarce odpadami mają obowiązywać od lipca tego roku.×
KOMENTARZE (18)

 • podPIS, 2017-03-14 14:33:55

  Do Ks. Adrian, arch. Katowic: Ja na nich głosowałem i całym sercem jestem za tymi zmianami.
 • Atak_ruskich_troli, 2017-03-10 07:45:15

  Do dżizasprist z Ząbek: Takich jak Misiewicz i córka Szyszko? Pojęcia nie masz co się dzieje w kraju radze nie zabierać głosu. Stołków PiS już rozdał więcej niż przez 8 lat PO. Gratuluje wiedzy!
 • dżizasprist z Ząbek, 2017-03-09 14:43:57

  Do Ks. Adrian, arch. Katowic: nie nic oszukał. Ludzie glosowali na program, program zrealizowali, a że stołkowi z pełopesel nie lubią gdy im się stołki podbiera to gardłują. Stołeczki były przez 8 lat. Stołeczki się kończą. Czas na uczciwą konkurencję o pracę na wolnym rynku (nie mylić z konkursami,... ulubionym usprawiedliwieniem stołkowych).  rozwiń