PARTNER PORTALU
  • BGK

Centralizacja VAT a dochody samorządów. Resort wyjaśnia

  • AW    24 stycznia 2017 - 10:35
Centralizacja VAT a dochody samorządów. Resort wyjaśnia
Z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostka samorządu terytorialnego „przejmie” obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne (fot.fotolia)

• Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach była jedną ze zmian podatkowych, które przyniósł 2017 r.
• Wprawdzie samorządy takiej centralizacji mogły dokonać wcześniej, ale większość zwlekała do 1 stycznia.
• Resort finansów przygotował kolejny zestaw wyjaśnień dotyczący m.in. zwrotów z VAT czy przekazywania nadwyżki VAT.
Przypomnijmy, jesienią weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj też: Od 1 stycznia 2017 r. nowe ważne przepisy

Zmiana stała się konieczna w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., w których uznano, iż to gmina może być podatnikiem VAT, a nie jej jednostki czy zakłady budżetowe.

Zgodnie z ustawą do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi obowiązane są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). Centralizacji podlegają także związki międzygminne, związki powiatów, powiatowo-gminne, przejmujące na podstawie ustaw prawa i obowiązki JST, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.
Ministerstwo Finansów pod koniec listopada opublikowało specjalna broszurę informacyjną, tłumaczącą krok po kroku proces centralizacja VAT.

- Z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostka samorządu terytorialnego „przejmie” obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne. Jednostka samorządu terytorialnego powinna zatem opracować procedury dotyczące rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi z uwzględnieniem przepisów prawa – twierdzi resort finansów.

Wciąż jednak pozostało wiele pytań po stronie samorządów - a przede wszystkim skarbników i głównych księgowych. Za MF więc publikujemy w dziale Multimedia kolejną „partię” dodatkowych informacji dotyczących rozliczeń podatku VAT.

Znajdują się tam pytania na takie odpowiedzi jak:

- W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów, czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?

- Czy zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego z rozliczeń w bieżącym roku może być traktowany jako dochód jednostki samorządu terytorialnego, czy powinien być traktowany jako zmniejszenie wydatków jednostek?

-Czy będzie dopuszczalne przekazanie jednostkom budżetowym nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym?

- Czy dopuszczalne jest stosowanie w jednostce budżetowej paragrafu 4530 jako wydatku, w przypadku gdy VAT z faktury wydatkowej podlega odliczeniu?

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.