PARTNER PORTALU
 • BGK

Centralizacja VAT i prewspółczynnik w gąszczu interpretacji i problemów

 • Agnieszka Widera    21 lutego 2017 - 11:41
Centralizacja VAT i prewspółczynnik w gąszczu interpretacji i problemów
fot.fotolia

• 1 stycznia weszło w życie rozporządzanie dotyczące centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.

• Wiedząc o zmianach, gminy solidnie się przygotowały. Jednak już w pierwszym miesiącu pojawiły się niejasności czy problemy z interpretacją przepisów.

• Zabrakło też obiecanych przez Ministerstwo Finansów bezpłatnych szkoleń. 

• Pierwszym sprawdzianem będzie 25 lutego, kiedy minie termin złożenia scentralizowanej deklaracji i przesłania plików JPK. Niektórzy już liczą się z koniecznością korekt.
Zgodnie z ustawą do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi obowiązane są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). Centralizacji podlegają także związki międzygminne, związki powiatów, powiatowo-gminne, przejmujące na podstawie ustaw prawa i obowiązki JST, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

- Centralizacja rozliczeń VAT i postrzeganie gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi jako jednego podatnika VAT zmieni całkowicie sposób określenia kryteriów zastosowania kas rejestrujących. Niezbędna jest przy tym właściwa kwalifikacja poszczególnych czynności i analiza przepisów rozporządzenia umożliwiających skorzystanie z ewentualnego zwolnienia podmiotowego, względnie przedmiotowego – wyjaśnia Agata Pacelt z UM w Zakopanem.

Krakowski magistrat podał niedawno, że scentralizowany podatek VAT wpłynął na działalność wszystkich jednostek miejskich, także szkół. Prezydent miasta przygotował więc projekt zmian do uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Przygotowania i pytania

Przepisy o centralizacji VAT w JST zaczęły bezwzględnie obowiązywać 1 stycznia (samorządy takiej centralizacji mogły dokonać wcześniej), ale przygotowania trwały bardzo długo.

Dla przykładu Ruda Śląska przygotowywała się do centralizacji rozliczeń VAT od 2013 r. Część spraw uporządkowano już w latach ubiegłych, przykładem może tu być ujednolicenie zasad określania strony w zawieranych umowach.

W Rudzie Śląskiej, podobnie jak w innych miastach, wzmożone prace trwały od początku 2016 r., gdy ustalano dla każdej z jednostek zasady opodatkowania obrotu ewentualnego odliczenia podatku VAT. Zlecono zakup oprogramowania służącego z jednej strony obsłudze łącznych rozliczeń VAT w mieście, a z drugiej – umożliwiającego wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

- W roku 2016 zarządzeniem prezydenta miasta wprowadzono zasady rozliczeń VAT, w tym wskazano sposób obiegu i przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami VAT, określono odpowiedzialność kierowników jednostek organizacyjnych, wskazano propozycję zapisów zasad rachunkowości dla jednostek organizacyjnych, określono rolę Urzędu Miasta Ruda Śląska jako jednostki koordynującej i odpowiedzialnej za rozliczenie VAT w mieście. - Obecnie jednostki dostosowały dokumentację sprzedaży, otwarły rejestry VAT – kontynuuje Nowak.

Dwa lata przygotowywał się do centralizacji Gdańsk, na styczeń 2017 r. zostało testowanie oprogramowania.

- W styczniu prowadzone były prace, zmierzające do stworzenia jednej, zbiorczej deklaracji VAT-7 i jednego JPK. Polegały one na testowaniu programu informatycznego dostarczonego przez firmę informatyczną. Wprowadzono liczne poprawki w działającym niepoprawnie programie informatycznym w module VAT. Dla potrzeb sprawnego reagowania na problemy księgowych z jednostek organizacyjnych została utworzona odrębna skrzynka e-mail, a na portalu Miasta Gdańska zakładka serwisu dedykowana centralizacji podatku VAT - opowiada Teresa Blacharska, skarbnik Gdańska.

Podobnie prace przebiegały w Gostyniu. - W instrukcji wydanej przez Burmistrza Gostynia w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług dla transakcji dokonywanych w gminie Gostyń określono ramy organizacyjne i wymogi proceduralne rozliczeń VAT, w związku z tym proces centralizacji przebiegł sprawnie – zapewnia Małgorzata Łoniewska, kierownik Referatu Dochodów UM w Gostyniu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • hanna, 2017-02-22 17:56:07

  Zmiany są cały czas, dobrze że wykupiłam gwarancję do symfonii i mam pewność, że sage udostępni aktualizację systemu jakby fiskus znowu coś pozmieniał w jpk. Jak człowiek prowadzi biznes w tym kraju to musi być przygotowany na wszystko.
 • czytampiszę, 2017-02-22 12:21:28

  Do w.potega@neostrada.pl: Popieram Pana w całej rozciągłości. Politycy a szczególnie posłowie, zawsze tworzyli prawo pod interesy partyjne, zaś o obywatelach własnego kraju zapominają.
 • w.potega@neostrada.pl, 2017-02-21 16:38:09

  Takie prawo tworzą posłowie, że go sami nie rozumieją. Potrzebna jest reforma prawodawstwa. Potrzebna jest klarowność przepisów, ale też ich społeczna użyteczność.