Centralizacja VAT możliwa w krótkim czasie, udowodnił to Poznań

  • Michał Nowak
  • 04-10-2016
  • drukuj
• Od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.
• Samorządy mają już tylko trzy miesiące na zastosowanie się do zaleceń wynikających z ustawy.
• Tyle czasu miał też Poznań, który centralizację VAT wprowadził już w 2014 roku.
Centralizacja VAT możliwa w krótkim czasie, udowodnił to Poznań
Skarbnik Poznania Barbara Sajnaj (fot. PTWP)

Przyjęcie ustawy prowadzącej do centralizacji VAT-u w jednostkach samorządowych była koniecznością, która wynikała z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To duże wyzwanie dla skarbników jak i wszystkich jednostek JST, ale skuteczne wprowadzenie centralizacji jest możliwe nawet w krótkim czasie, co udowodniono w Poznaniu. 

Konieczność wprowadzenia scentralizowanego VAT-u w stolicy Wielkopolski wynikała z uchwały NSA z 2013 roku (sygn. I FPS 1/13). Poznań był wtedy w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jest reszta samorządów. Jak urzędnicy podołali wyzwaniu? Jak mówiła skarbnik tego miasta Barbara Sajnaj podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, wdrożenie centralizacji udało się w czasie trzech miesięcy, choć nie było to łatwe.

Najpierw informacja

Najpierw zorganizowano spotkanie z dyrektorami i księgowymi, wyjaśniające na czym polega proces centralizacji, oraz że będą nim objęte wszystkie jednostki budżetowe - nie tylko te, które były czynnymi podatnikami podatku VAT, ale też te, które korzystały ze zwolnienia (łącznie 313 jednostek budżetowych, z czego tylko 30 proc. było czynnymi podatnikami podatku VAT).

- Powtarzaliśmy, że centralizacja jest konieczna i nie ma odwrotu – zaznacza Sajnaj, nawiązując do początkowego niezadowolenia urzędników z konieczności wprowadzania zmian.

Pierwszą czynnością było ustalenie danych adresowych i zawiadomienie jednostek, że przed nazwą jednostki jako odbiorca/sprzedawca usługi bądź towaru, pojawi się miasto Poznań. Z kolei w miejscu numeru NIP jednostki wejdzie NIP Poznania, a jednostka zachowa swój NIP tylko w celu rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i tytułu ZUS-u.

Przed centralizacją VAT w Poznaniu konieczne było przeszkolenie w tym zakresie księgowych (fot. pixabay)
Przed centralizacją VAT w Poznaniu konieczne było przeszkolenie w tym zakresie księgowych (fot. pixabay)

- W wytycznych wskazywaliśmy też, że jeśli jednostka pod koniec roku zawiera umowy cywilnoprawne, które będą obowiązywały po centralizacji, to żeby je zawierać wpisując już odpowiednie zastrzeżenie, że dane adresowe od 1 stycznia się zmienią i żeby dostawca automatycznie przeszedł na nowe dane adresowe – tłumaczy skarbnik.

Kolejnym krokiem był wybór doradcy, razem z którym opracowano ankiety, w których magistrat prosił jednostki, aby przedstawiły jaki rodzaj transakcji wykonują, zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu. – Na tej podstawie również stwierdziliśmy, jak duże braki edukacyjne posiadają księgowi w zakresie VAT-u. Trudności sprawiło im nawet wypełnienie wytycznych – przyznaje Sajnaj.

Obowiązkowe kasy fiskalne

Przejście na jeden numer NIP to również obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych. Od początku z magistratu poszedł sygnał, że jednostki, które dokonują transakcji gotówkowych z osobami fizycznymi, nie mogą korzystać ze zwolnienia. Wcześniej ze względu na nieprzekraczanie obrotu 20 tysięcy złotych, jednostki nie stosowały kas fiskalnych. Ich wprowadzenie wymusiło przeorganizowanie działalności tych jednostek.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

sami tego chcieliście

nn, 2016-10-05 14:27:25 odpowiedz

centralizacja-decentralizacja, komunalizacja-dekomonulizacja, itd. Ot kraina myśślących inaczej.

od.....zachowaj nas Panie, 2016-10-04 12:20:50 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU