PARTNER PORTALU
  • BGK

Co dalej z nowelizacją ustawy zakazującej eksmisji na bruk?

  • PAP    13 stycznia 2015 - 21:04
Co dalej z nowelizacją ustawy zakazującej eksmisji na bruk?
fot. sxc.hu

Połączone sejmowe komisje: infrastruktury i samorządu terytorialnego oraz polityki regionalnej zdecydowały, że poselski projekt nowelizacji ustawy, zakazujący eksmisji na bruk, trafi do prac w podkomisji.
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy miał pierwsze czytanie w Sejmie w grudniu 2014 r. Na wtorkowym posiedzeniu połączone komisje zdecydowały, że projekt trafi do dalszych prac w powołanej podkomisji nadzwyczajnej.

Projekt przewiduje m.in. zrównanie w uprawnieniach do lokalu socjalnego lokatorów - m.in. rodzin żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych i policjantów. Wprowadzono pojęcie osoby zagrożonej bezdomnością - gmina miałaby m.in. obowiązek zapewnienia jej lokalu socjalnego lub lokalu, do którego miałoby nastąpić przekwaterowanie. Zaproponowano poszerzenie kręgu osób uprawnionych do lokalu socjalnego ze względu na sytuację materialną, osobistą, społeczną i rodzinną. Projekt wprowadza ochronę dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, które wcześniej stanowiły ich własność, a także dla osób bezdomnych, wobec których uprzednio wykonano już eksmisję z wynajmowanego lokalu.

Osoby należące do rodziny lokatora zamieszkującego w publicznych zasobach mieszkaniowych miałyby prawo użyczać lokalu członkom rodziny, jeżeli ci spełnialiby definicję osoby zagrożonej bezdomnością. Zmieniono nazwę "pomieszczenia tymczasowego" na "pokój hostelowy", aby zapobiec - jak napisano w uzasadnieniu - stereotypizacji i w konsekwencji gorszemu od innych traktowaniu osób w nich zamieszkujących. Prawo przebywania w pokojach hostelowych przysługiwałoby do czasu uzyskania innego stałego miejsca zamieszkania. Projekt podnosi też standard lokali socjalnych.

Ponadto projekt umożliwia pobieranie dodatku mieszkaniowego osobie, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, ale zawarła umowę o spłacie zadłużenia. W projekcie podwyższono też kryterium kwalifikujące do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Dzięki temu z dodatków mogłyby korzystać gospodarstwa domowe wynajmujące mieszkanie w warunkach wolnorynkowych, które w rzeczywistości ze względu na niskie dochody należą do grupy o wysokim stopniu zagrożenia bezdomnością. Zaproponowano też wprowadzenie zapisu, który zapewnia, iż do dochodu przy przyznawania zasiłku z pomocy społecznej nie byłby wliczany dodatek mieszkaniowy.

W grudniu poseł Anna Grodzka (niezrzeszona) mówiła przedstawiając propozycje zawarte w projekcie, że w 2001 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż eksmisja na bruk osób, które nie z własnej winy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, narusza ludzką godność. Podkreśliła, że zgodnie z konstytucją władza ma obowiązek tę godność chronić.

"Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zagwarantowania pełnej ochrony przed eksmisją na bruk. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, w której trzeba chronić zdrowie i życie domowników dotkniętych przemocą domową. Jest to jedyna sytuacja, w której eksmisja do noclegowni znajduje uzasadnienie" - mówiła wtedy o projekcie nowelizacji.

Grodzka wskazywała, że obecnie prawo zezwala na eksmisję na bruk także dzieci, chorych, ubogich, emerytów, kobiet w ciąży. Jej zdaniem zakaz eksmisji zimą nie ma specjalnego znaczenia, bowiem wtedy na ulicach i tak są osoby wyeksmitowane wiosną czy latem. Posłanka wskazała, że eksmisja do noclegowni prowadzi do rozbicia rodzin, poza tym w noclegowniach często panują tragiczne warunki sanitarne. Zdaniem Grodzkiej osoby bezdomne tracą nie tylko lokal, ale także szanse powrotu na rynek pracy. Grodzka podała, że utrzymanie dziecka czy osoby niepełnosprawnej w placówce opiekuńczej kosztuje państwo 3-5 tys. zł miesięcznie.

Posłanka wyraziła nadzieję, że zmiana nie będzie przedmiotem politycznych przepychanek i stanie się przedmiotem debaty społecznej. Jak mówiła, liczy, że nowelizacja zostanie uchwalona jeszcze przez Sejm obecnej kadencji. Zaznaczyła, że pod poselskim projektem podpisali się posłowie m.in. z TR, SLD, PSL koła Bezpieczeństwo i Gospodarka, a także posłowie niezrzeszeni.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Rozczarowana Obywatelka, 2015-01-26 23:15:13

    Nasz kraj hoduje PATOLOGIĘ na dużą skalę!!! zamiast z nią walczyć i szukać mobilizujących rozwiązań! Osoba uczciwa, zarabiająca przeciętną marną pensję zdana jest na wegetację i ściskanie pasa od pensji do pensji! Nie może starać się o pomoc bo wg Urzędu Miasta jest za bogata ! śmiechu warte! Tymcza...sem duża ilość osób korzystająca z pomocy socjalnej zwyczajnie nic nie robi w poszukiwaniu pracy bo po prostu się nie opłaca. Zarobią nie wiele więcej od zasiłku a skazują się na jego utratę. Więc po co się wysilać jak można wegetować na koszt Państwa. Wspomnę również o żenującym PROGRAMIE POMOCY LOKATOROM!!! O wspaniałomyślny Urzędzie Miasta szukasz frajerów do remontu lokali, które są w fatalnym stanie i to z wolnym czynszem horendalnie wysokim bez prawa jakichkolwiek roszczeń ze strony najemcy. Jak tu żyć? Do władzy dorwali się czyściciele kamienic, wyrzucają ludzi na bruk bo ludzie za bogaci na lokal socjalny a nie stać ich na pokrycie tak kosztownego remontu!!! Chore prawo !!! Gdzie tu Godność Człowieka zapewniona przez Konstytucję :((( Polskie prawo tylko dla bogaczy!!!  rozwiń
  • Marcin, 2015-01-22 19:17:00

    Prawo o dodatkach mieszkaniowych jest nagminnie łamane przez samorządy. Odrzuca się wnioski o przyznanie dodatku na podstawie bezprawnych przesłanek, kolegia odwoławcze nakazują postąpić poprawnie, po czym znowu robi się to samo. Osoby mniej zaradne lądują na bruku.