PARTNER PORTALU
 • BGK

Co dla samorządów planuje rząd?

 • wer    2 stycznia 2012 - 23:04
Co dla samorządów planuje rząd?

Zgodnie z przedstawionym przez rząd harmonogramem prac na 2012 rok już w I kwartale powinny zakończyć się prace nad regułą wydatkową dla JST. Do końca stycznia rząd chce też przyjąć projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Przyjęty przez rząd plan pracy, opublikowany na stronie kancelarii prezesa rady ministrów zawiera kilka bardzo istotnych dla samorządów projektów. Jednym z najważniejszych jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

W tym wypadku wprowadzenie regulacji ma na celu: ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie jakości i przewidywalności prognoz dotyczących poziomu zadłużenia i deficytu JST oraz stworzenie warunków dla wprowadzenia docelowej reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych.

Czytaj też: Rząd przyspiesza reformy

Zgodnie z propozycją ministerstwa finansów deficyty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy docelowo nie będą mogły być wyższe niż 8 mld zł, z tym, że w roku 2012 i 2013 limit ten będzie wynosił odpowiednio 10 mld zł i 9 mld zł.

Czytaj też: Szczegóły propozycji zmian w finansach JST

Do końca stycznia rząd pragnie też przyjąć projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, według którego o dwa lata wydłużony zostanie okres,w którym o podjęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie decydują rodzice. Z kolei obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich zostanie wprowadzony od 1 września 2014 roku.

Czytaj też: Spór o sześciolatków

W ciągu najbliższych trzech miesięcy według założeń rządu powinien byc również gotowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiana przepisów w tym przypadku została wymuszona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r., który stwierdził, że niektóre z zapisów dotyczących procedury odwoławczej w konkursach o unijne dotacje są niezgodne z konstytucją.

Nowa ustawa ma za zadanie doprecyzować wspólne regulacje na poziomie ustawy dla programów tak krajowych jak i regionalnych współfinansowanych ze środków UE, przede wszystkim w zakresie dotyczącym terminów wnoszenia, rozpatrywania środków odwoławczych w trybie naboru wniosków do dofinansowania z programów operacyjnych.

Ponadto w I kwartale rząd ma zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie mają zostać określone terminy oraz zasady sporządzenia wykazów (art.1), składania odpowiednich wniosków do sądów (art. 2 i 3) oraz składania sprawozdań z wykonania wcześniej określonych obowiązków (art. 4).

Ustawa ma wprowadzić też odmienne mechanizmy uzupełniania wykazów oraz przekazywania sprawozdań i danych - z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej.

W przygotowanym przez rząd harmonogramie znalazł się ponadto projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dotychczasowy wykaz stanowisk pracowników samorządowych uzupełniony zostanie o nowe, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. stanowiska koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówce wsparcia dziennego i asystentów rodziny wraz z określeniem przypisanych im wymagań kwalifikacyjnych oraz minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (4)

 • Realista, 2012-01-03 08:54:07

  W pierwszej kolejności rząd powinien zaplanować samorządom więcej kontroli NIK i CBA.
 • perła, 2012-01-03 00:25:40

  widać wpływy indycze do budżetów samorządu
 • Ideal, 2012-01-02 23:19:37

  Pierońskie planowanie.Dziadek planowoł se dżistnonć a sie z....ł !!!!