PARTNER PORTALU
 • BGK

Co nam da nowe Prawo wodne? Ministerstwo wylicza

 • pt    12 sierpnia 2016 - 12:30
Co nam da nowe Prawo wodne? Ministerstwo wylicza

Wprowadzane opłaty za wodę będą dotyczyły wyłącznie jej gospodarczego wykorzystania (fot. Shutterstock)

• Ministerstwo Środowiska szacuje, że cena za 1 m sześć. wody wzrośnie od 5 groszy w gminach wiejskich, do 50 groszy w dużych miastach.
• Nowe prawo wodne ma nam jednak zapewnić bezpieczeństwo przed powodziami i ochronę zasobów wodnych.
Olbrzymie rachunki za wodę, wysokie ceny wody butelkowanej, bankrutujący rolnicy, kolejny podatek nakładany na Polaków – taki obraz zmian w Prawie wodnym może mieć przeciętny Kowalski po lekturze niektórych nagłówków gazet. Ile w tym prawdy, a ile to tylko straszenie? – pyta Ministerstwo Środowiska i wyjaśnia:

- Zmiany w Prawie wodnym wynikają z konieczności wdrożenia unijnych przepisów, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z dokumentem użytkownicy mają obowiązek ponoszenia opłat za wodę wykorzystywaną w celach gospodarczych. A jeśli zignorujemy unijne prawo?

- Wówczas grożą Polsce ogromne kary finansowe oraz brak uruchomienia środków na gospodarkę wodną z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - wyjaśnia rzecznik resortu Paweł Mucha.

Jak pisze resort, projektowana regulacja nie zakłada obciążenia wprost obywateli dodatkowymi opłatami, podatkami czy innymi daninami publicznymi.

Opłaty za wodę

Jak mówi wiceminister środowiska Mariusz Gajda, wprowadzane opłaty za wodę będą dotyczyły wyłącznie jej gospodarczego wykorzystania, a więc użycia na potrzeby energetyki wodnej, wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej, nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb.

W przypadku zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstwa domowego, małego gospodarstwa rolnego, turystyki indywidualnej i innych sposobów korzystania z wód w ilościach nieprzekraczających 5 m3 na dobę bezzwrotnego poboru wody, nie przewidziano opłat.

Wzrost rachunków pod kontrolą

Zdaniem MŚ opłaty za kranówkę mogą wzrosnąć, ale nie będzie to znacząca podwyżka. Ministerstwo Środowiska szacuje, że cena za 1 m sześć. wody wzrośnie od 5 groszy w gminach wiejskich, do 50 groszy w dużych miastach. To znaczy, że miesięcznie cena dla gospodarstwa domowego nie powinna wzrosnąć o więcej niż złotówkę. W skali roku rachunek za wodę przeciętnego Kowalskiego nie zwiększy się bardziej niż o 11,5 zł na osobę.

Skąd ta pewność? - W tej chwili taryfy za wodę dla mieszkańców są ustalane uchwałą Rady Gminy i zdarza się, że te koszty są zawyżane. Aby chronić odbiorców wody, przewidujemy powołanie regulatora rynku cen wody dla mieszkańców, podobnego do obecnego regulatora cen energii elektrycznej - mówi Paweł Mucha.

Jak precyzuje resort, obywatele nie będą uzależnieni od taryfy ustalanej samodzielnie przez gminę, ponieważ taryfa ta będzie weryfikowana pod kątem zasadności ekonomicznej przez państwo. Cena wody będzie uzależniona od faktycznych kosztów jej dostarczenia dla obywateli, a nie od wszystkich kosztów działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Raczej nie wzrosną nam rachunki za prąd – wprowadzone opłaty będą stanowić niewielką część ceny megawatogodziny, a więc regulacja nie powinna wpłynąć na wzrost cen na rynku sprzedaży energii.

Co z ceną wody w butelkach?

W nowym projekcie Prawa wodnego zostały ustalone m.in. stawki opłat dla napojów i wód butelkowanych na poziomie 3,00 zł za m3, a więc obciążenie wynikające z tego tytułu wyniosłoby maksymalnie 0,3 gr z 1 litra wody wykorzystywanego do produkowanego napoju. To będzie stawka obowiązująca dla tej branży bez względu na rodzaj pobieranej wody (w przeważającej ilości są to wody podziemne).

MŚ przypomina, że opłaty za wodę nie będą też dotyczyły rolników, którzy korzystają wyłącznie z wody dostarczanej wodociągami i którzy już ponoszą opłaty z tego tytułu. Rolnicy, którzy zaplanowali magazynowanie wody deszczowej, systemy melioracji i naturalnego nawadniania gruntów, nie będą ponosili opłat za wykorzystanie wód, jeśli nie będzie wiązało się to ze sztucznym nawadnianiem i mechanicznym poborem wody.KOMENTARZE (3)

 • baska, 2017-07-18 22:47:58

  Do glaertes1: tak jak pakiet klimatyczny, tak absurdalny jak niedługo będziemy płacić za powietrze którym oddychamy, a przecież Klimat, woda, powietrze to dobro wspólne stworzone przez BOGA
 • glaertes1, 2016-08-12 14:43:26

  Żydzi nigdy nie zostawią gojów w spokoju! Będą ich gnębić różnego rodzaju podatkami, haraczem od deszczówki jak we Wrocławiu! Szalom
 • sueren, 2016-08-12 14:27:47

  Jak znam realia w tym kraju to wzrost będzie około 5-cio krotnie wyższy....na razie........