PARTNER PORTALU
  • BGK

Co udało się wywalczyć na rzecz samorządów w 2016 roku?

  • MN    3 stycznia 2017 - 09:04
Co udało się wywalczyć na rzecz samorządów w 2016 roku?
Członkowie ZPP aktywnie działało na rzecz poprawy funkcjonowania samorządów. (fot. ZPP)

• Związek Powiatów Polskich podsumował swoją działalność na rzecz samorządów w 2016 roku.
• Wśród sukcesów wymienia m.in. doprowadzenie do możliwości przekazania 1 proc. na obsługę administracyjną przy realizacji 500 plus, a także doprowadzenie do rezygnacji z kontroli samorządów przez RIO w określonych sytuacjach.
Kilkadziesiąt podjętych stanowisk i ponad pół tysiąca przeanalizowanych projektów aktów prawnych – tak Związek Powiatów Polskich podsumowuje swoją działalność w 2016 roku. Dodaje, że jego przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisjach sejmowych i senackich oraz innych gremiach krajowych.

Co udało się osiągnąć w minionym roku? Związek wymienia kluczowe kwestie:

- Doprowadzenie do rezygnacji przez rząd z kwestionowanego przez samorządowców zapisu dotyczącego kontroli samorządów przez Regionalne Izby Obrachunkowe według kryterium celowości i gospodarności.

- Wpłynięcie na zmiany w rozporządzeniu resortu infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

- Przesunięcia do 1 stycznia 2018 roku konieczności posiadania przez powiaty planów transportu zbiorowego.

Czytaj też: Od stycznia 2017 r. nowe, bardzo ważne przepisy

- Przesunięcie do 4 czerwca 2018 roku uruchomienia nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).

- Doprowadzenie do uwzględnienia przez MEN postulatów, aby opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawały tylko publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne.

- Po wywalczonej przez ZPP w ubiegłym roku zmianie definicji wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - jako nieletniego skierowanego do ośrodka – doprowadzenie do zwiększania z 3,000 do 5,000 wagi dla nieletniego skierowanego, ale jeszcze niedoprowadzonego do ośrodka (dotyczy algorytmu podziału subwencji).

- Doprowadzenie do rezygnacji przez resort edukacji z podnoszenia wskaźnika w części SOA dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą z poziomu 0,6 do 0,8.

- Wpłynięcie na resort edukacji, który zmienił zasady udzielania dotacji (dotyczy nowelizacji ustawy o systemie oświaty).

- Doprowadzenie do uwzględnienia przez resort zdrowia większość uwag zgłoszonych przez ZPP do projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dotyczących prowadzania przez powiaty centrów zdrowia psychicznego.

Czytaj też: Nowe przepisy o wycince drzew w ogniu krytyki

- Wprowadzenie korekt do Narodowego Programu Zdrowia.

- Doprowadzenie do sytuacji, w której jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zwrotu środków finansowych przeznaczanych na usuwanie pomników, obelisków, kopców, tablic, napisów itp. upamiętniających m.in. czasy komunizmu.

- Wynegocjowanie możliwości sięgania przez powiaty po środki finansowe z funduszu leśnego.

- Doprowadzenie do tego, że nabywanie lasów przez samorządy zostało wyłączone spod reżimu prawa pierwokupu.

- Wynegocjowanie zmian w przepisach dzięki, którym powiaty z siedzibą w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać z finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.