PARTNER PORTALU
  • BGK

Co z błędami w nazwach miejscowości?

  • GK    2 sierpnia 2013 - 11:37
Co z błędami w nazwach miejscowości?

W dokumentach samorządów i na znakach drogowych nie stosuje się prawidłowych nazw miejscowości. W dodatku przepisy nie przewidują za to żadnych sankcji.
Według posła Dariusza Piontkowskiego, wieloczłonowe nazwy miejscowości z łącznikiem nie są używane w uchwałach i dokumentach urzędowych, na pieczątkach i na drogowych znakach informacyjnych.

- Niezrozumiałe jest to, że bardzo wiele miejscowości oznaczanych jest niewłaściwą nazwą. Przede wszystkim dotyczy to nazw wsi. Trudno zrozumieć, z czego wynika taka niedbałość samorządów co do nazw swych miejscowości, ale także brak jest jakichkolwiek starań administracji państwowej w wyegzekwowaniu tego obowiązku - twierdzi poseł Dariusz Piontkowski.

Jednocześnie pyta resort administracji i cyfryzacji, dlaczego organy państwa nie wyegzekwują stosowania prawidłowych nazw miejscowości, pisanych z łącznikiem.

Według wiceminister administracji i cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej, w przypadku stosowania nieurzędowych nazw miejscowości, decyzja o podjęciu działań zmierzających do uporządkowania nazewnictwa należy do gminy.

Wiceminister przypomina jednocześnie, że minister administracji i cyfryzacji nie ma kompetencji do oceny czy też sprawdzania poszczególnych działań podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania nazewnictwa miejscowości.

- Konstytucyjna zasada państwa prawnego przesądza bowiem, że jakakolwiek możliwość podjęcia działań władczych przez organ administracji publicznej musi bezspornie wynikać z przepisów prawa, zaś ich podstawą jest zawsze konkretna norma kompetencyjna. Obowiązujące przepisy ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych nie przewidują sankcji za niewłaściwe stosowanie nazw miejscowości - tłumaczy Magdalena Młochowska.

Dodaje, że odpowiedzialność za prawidłowe używanie nazw miejscowości spoczywa na wszystkich podmiotach realizujących zadania publiczne, natomiast w sprawie podjęcia ewentualnych działań systemowych w celu doprowadzenia do zgodności nazw umieszczanych na znakach drogowych z nazwami urzędowymi właściwe do zajęcia stanowiska jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.