PARTNER PORTALU
  • BGK

Co zainteresuje inspektorów NIK?

  • nik.gov.pl    4 lutego 2011 - 13:55

Najwyższa Izba Kontroli określiła główne obszary badań kontrolnych w tym roku. Które sfery funkcjonowania państwa zostały uznane za najistotniejsze?
Do 2011 roku obowiazują następujące trzy kierunki kontroli: państwo sprawne i przyjazne obywatelowi, państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi oraz Polska w Unii Europejskiej.

W ramach pierwszego kierunku NIK wyznaczyła następujące obszary badań kontrolnych: obrona państwa oraz siły zbrojne RP; ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwo wewnętrzne; funkcjonowanie administracji rządowej i samorządu terytorialnego; realizacja przez organy państwa funkcji nadzorczych i kontrolnych; obsługa obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne;kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży; pomoc społeczna i prawa socjalne;ochrona zdrowia; organizacja opieki zdrowotnej; zagospodarowanie przestrzenne, architektura i budownictwo;ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów.

Sprawdzając zarzadzanie publicznym pieniądzem Izba zwróci szczególną uwagę na: wykonywanie budżetu państwa; deficyt budżetowy i dług publiczny; budżet zadaniowy; pozyskiwanie dochodów publicznych; skuteczność aparatu skarbowego; gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi;gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem samorządu terytorialnego, w tym procesy restrukturyzacji i prywatyzacji; pomoc publiczną i udzielanie dotacji; funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury; gospodarkę wodna i ochrona przeciwpowodziową.

Z kolei z unijnych aspektów pod lupę Izba weźmie: pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności oraz system finansowania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Ygrek, 2011-02-10 19:23:09

    Postuluję, żeby NIK zechciał ujednolicić swoje wystąpienia pokontrolne w kwestii ich uzasadnienia przepisami prawa, bo jak do tej pory to w różnych regionach kraju skrajnie się różnią.
  • Ideał, 2011-02-04 15:14:37

    Nieważne co ich interesuje, najważniejsze jest to co interesuje nas. Czyż nie? W końcu to pieniądze publiczne czyli nasze.