PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas na budżetowe podsumowanie półrocza

  • ZWI    16 sierpnia 2012 - 12:52
Czas na budżetowe podsumowanie półrocza

RIO przypomina samorządom, że termin przedkładania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.




Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 31 sierpnia br. mija termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,

-  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.