Czas na budżetowe podsumowanie półrocza

RIO przypomina samorządom, że termin przedkładania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Czas na budżetowe podsumowanie półrocza
Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 31 sierpnia br. mija termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,

-  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE