PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas na jednolite prognozy finansowe

  • GK    17 grudnia 2012 - 09:50
Czas na jednolite prognozy finansowe

Ministerstwo Finansów opracowało rozporządzenie, które zawiera wzór ujednoliconej wieloletniej prognozy finansowej. Dokument trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W imię zwiększenia przejrzystości danych finansowych prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego czekająca obecnie na podpis prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przewiduje ujednolicenie wieloletnich prognoz finansowych opracowywanych przez samorządy.

Jak informuje Związek Powiatów Polskich, wzór prognozy określi rozporządzenie ministra finansów, którego projekt trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z projektem WPF ma dzielić się na 14 sekcji związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego, tj. dochody ogółem, wydatki ogółem, wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwota długu, kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, wskaźnik spłaty zobowiązań, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będzie natomiast zawierał informacje takie jak: nazwa i cel wieloletniego przedsięwzięcia, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

Jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz uchwały i zarządzenia w sprawach wieloletniej prognozy finansowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez ministra finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.