PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas też na konsultacje prezydenckiej ustawy

  • PAP    29 stycznia 2013 - 09:04
Czas też na konsultacje prezydenckiej ustawy

Do 11 lutego można zgłaszać uwagi do najnowszej wersji prezydenckiego projektu ustawy samorządowej. Cel ustawy to m.in. zwiększenie wpływu mieszkańców na działanie samorządów, a także stworzenie nowych form współdziałania samorządów.
Prace nad zmianami w samorządach rozpoczęły się w Kancelarii Prezydenta jesienią 2010 r. Pierwsza wersja projektu powstała w marcu 2011 r. - został opracowany m.in. na podstawie rekomendacji przedstawianych przez samorządowców i organizacje obywatelskie. Najnowsza wersja projektu o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, została opublikowana na stronach prezydenckiej kancelarii pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Czytaj też:  Można już przeglądać prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w JST

Projekt przewiduje prawo mieszkańców do inicjatywy uchwałodawczej, której zasady określałaby rada gminy lub powiatu w swoim statucie. Uelastyczniono też przepisy dotyczące konsultacji społecznych - według projektu nie będą one musiały dotyczyć każdorazowo całego obszaru gminy, a w zależności od potrzeb będą mogły być ograniczone do grupy mieszkańców wyłonionej w oparciu o określone kryterium.

Szczególną formą konsultacji ma być wysłuchanie publiczne. W prezydenckiej propozycji określono katalog projektów uchwał podlegających obowiązkowemu wysłuchaniu na posiedzeniu komisji lub na sesji rady.

Projekt zakłada też, że referenda byłyby ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób. Wyjątek stanowić by miało referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu wyłonionego w wyborach bezpośrednich - dla ważności takiego referendum konieczna byłaby frekwencja nie mniejsza niż w czasie wyborów tego organu.

Obecnie referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania, zaś referendum w sprawie odwołania organu wyłonionego w wyborach bezpośrednich - nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Projekt ma także na celu zwiększenie możliwości współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Gminy i powiaty będą mogły współpracować na forum tzw. konwentu powiatowego. W ramach konwentu wojewódzkiego współdziałać będą mogły gminy i powiaty z samorządem województwa. Projekt zakłada również możliwość powoływania zespołów współpracy terytorialnej jako instrumentu współdziałania gmin, gmin i powiatów, albo gmin, powiatów i województwa.

W prezydenckiej propozycji jest też mowa o stowarzyszeniach i komitetach aktywności lokalnej jako nowych formach, które będą mogły być wykorzystane do realizacji konkretnych inicjatyw, w tym inwestycyjnych, podejmowanych przez mieszkańców. Projekt umożliwia też tworzenie związków komunalnych przez gminy i powiaty.

Projekt zawiera też możliwość łączenia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora. Zasada niełączenia mandatu samorządowca z mandatem posła i senatora została wprowadzona w 2001 roku przez nowelizację ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Projekt zakłada ponadto przekształcenie absolutorium dla organu wykonawczego w formułę skwitowania, a także wprowadzenie w powiecie jednoosobowego organu wykonawczego - starosty - wybieranego przez radę powiatu. Obecnie organem wykonawczym powiatu jest zarząd liczący od trzech do pięciu osób.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.