PARTNER PORTALU
  • BGK

Czasu na rozliczenie podatków może być mniej

  • wnp.pl    24 lipca 2014 - 16:50

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian do Ordynacji Podatkowej dotyczący liczenia terminów, który może spowodować skrócenie czasu na rozliczenie i zapłatę podatków. Przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ordynacji Podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Dla przykładu termin na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym został określony na 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli więc 30 kwietnia wypadnie w sobotę lub niedzielę, zeznanie można złożyć jeszcze w poniedziałek.

- Zgodnie z projektem zmian do Ordynacji Podatkowej przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, termin będzie się przesuwał na następny roboczy dzień po sobocie lub niedzieli lub innym dniu ustawowo wolnym od pracy, chyba że "ustawy podatkowe stanowią inaczej". Nie wiadomo co oznacza to zastrzeżenie - komentuje rozporządzenie MF Dominika Cabaj, doradca podatkowy, Kancelaria DLA Piper Wiater sp.k.

I przypomina, że w ustawach podatkowych w zasadzie wszystkie terminy dotyczące rozliczeń podatkowych są określone w datach. Na przykład w podatku VAT deklarację podatkową należy złożyć nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, którego dotyczy. W takim samym terminie należy dokonać zapłaty podatku. Deklaracje w podatku akcyzowym składa się do 25 dnia następnego miesiąca.

- Po zmianie przepisów, może się okazać, że podatnikom skrócą się terminy na dokonanie rozliczeń i zapłatę podatków i zamiast w następny dzień roboczy po sobocie lub innym dniu wolnym od pracy, będą przypadać w dzień roboczy, który je poprzedza - podkreśla.

Ministerstwo tłumaczy, że zmiana przepisów Ordynacji Podatkowej wynika ze zmian w przepisach o VAT i dotyczy jedynie specjalnej deklaracji VAT składanej przez podmioty, które świadczą usługi telekomunikacyjne nadawcze radiowe, telewizyjne oraz elektroniczne na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE.

Przepisy o VAT, które będą obowiązywać w UE od 1 stycznia 2015 r., zobowiązują takie podmioty do płacenia podatku VAT, w kraju w którym rezyduje konsument. Dla uproszczenia rozliczeń podmioty, które świadczą takie usługi mogą wybrać jeden kraj, w którym będą rozliczać i płacić podatek należny również w innych krajach. Wybierając uproszczony system rozliczeń, usługodawcy muszą składać deklaracje VAT za okresy kwartalne do 20-ego dnia następnego miesiąca po kwartale. Równolegle ze zmianami do Ordynacji Podatkowej, Ministerstwo planuje w przepisach o VAT wprowadzić zapis, że termin na złożenie deklaracji dotyczącej świadczenia usług elektronicznych i podobnych na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Zdaniem Dominiki Cabaj Ministerstwo Finansów niepotrzebnie zmienia przepisy Ordynacji Podatkowej. Skoro w przepisach o VAT znajduje się wyraźny przepis wyłączający działanie tych przepisów, to zmiana proponowana przez Ministerstwo wprowadza jedynie zamieszanie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.