PARTNER PORTALU
  • BGK

Częściowa zmiana oferty

  • Marek Okniński    5 stycznia 2016 - 09:56
Częściowa zmiana oferty
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową. Fot. Pixabay.com

W przetargu o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach prawa zamówień publicznych zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach ustawy zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

W związku z powyższym za pozbawione podstaw prawnych przyjąć należy zapisy zamieszczane przez zamawiających w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie których wprowadzane jest zastrzeżenie, że oferta pierwotna w razie złożenia oferty zamiennej nie będzie otwierana.

Powyższy zapis nakłada na wykonawcę konieczność złożenia całej nowej oferty w wypadku zamiaru dokonania zmiany przykładowo tylko jednego z dokumentów wchodzących w skład oferty przetargowej.

Tymczasem możliwość częściowej zmiany złożonej oferty została potwierdzona w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt XIX Ga 160/12 gdzie stwierdza się, że „Brak jest () podstaw do podzielenia zarzutu skarżącego, że dokonując zmiany złożonej oferty wykonawca ma równocześnie żądać zwrotu uprzednio złożonej. Prawidłowo Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie wykonawca złożył ofertę, którą w terminie określonym w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienił w ten sposób, że w kopercie z adnotacją zmiana złożył zmieniony formularz oferty. Skoro wykonawca pozostaje prawnym dysponentem oferty to może ją wedle własnego uznania zmieniać, oczywiście w terminie określonym w art.84 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.