PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy gmina może poręczyć kredyt prywatnej spółce?

  • GK    3 stycznia 2012 - 07:38
Czy gmina może poręczyć kredyt prywatnej spółce?

Gmina może udzielić pożyczki oraz poręczenia i gwarancji podmiotom realizującym na jej zlecenie zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Tak orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (zabierz głos/oceń prezydenta). Według izby, rada gminy, w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, podejmuje uchwały w zakresie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych odpowiednio przez burmistrza. Przepisy wskazują na ogólną możliwość udzielania przez gminę gwarancji, poręczeń, pożyczek i kredytów. Nie stanowią, kto może być beneficjentem tych umów.

Izba, odnosząc się do pytania, czy gmina może udzielić innego zabezpieczenia kredytu niż poręczenie spółce – dzierżawcy majątku gminnego zauważyła, że gmina może udzielić finansowania bezpośredniego (pożyczka) lub pośredniego (poręczenie, gwarancja, inne zabezpieczenie) podmiotom realizującym na jej zlecenie zadania o charakterze użyteczności publicznej, np. spółki, których gmina jest współwłaścicielem wraz z innymi podmiotami oraz przedsiębiorcom niezwiązanym strukturą kapitałowo-udziałową z gminą.

RIO zwróciła też uwagę na to, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych mówią jedynie o poręczeniach. Należy przyjąć, że ogólne sformułowanie „poręczenie” dotyczy możliwości udzielenia przez gminę poręczenia zarówno według prawa cywilnego, jak i wekslowego.

Według RIO gmina może ustanowić hipotekę/przewłaszczenia na zabezpieczenie na własnych nieruchomościach lub użytkowaniu wieczystym, jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań innych podmiotów.

Jeżeli hipoteka ma obciążać nieruchomości samorządowe dłużej niż 3 lata, wymagana jest w przedmiotowym zakresie uchwała organu stanowiącego. Do czasu określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości burmistrz może ustanowić hipotekę za zgodą organu stanowiącego.

Jednocześnie kolegium przypomniało, że obsługa zadłużenia w gminie (spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) nie może na koniec roku przekroczyć 15 proc. dochodów, natomiast zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki na nieruchomości nie jest uwzględniane przy wyliczaniu tego wskaźnika.

„Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów zastaw jest w swych cechach podobny do hipoteki, z tą tylko różnicą, że ustanawia się go na rzeczach ruchomych i na prawach zbywalnych a nie na nieruchomościach” – czytamy w opinii RIO w Szczecinie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.