PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy od zwłoki w uiszczeniu opłaty planistycznej można naliczać odsetki jak od zaległego podatku?

  • Aneta Mościcka    24 października 2012 - 10:55
Czy od zwłoki w uiszczeniu opłaty planistycznej można naliczać odsetki jak od zaległego podatku?

Przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie regulują sposobu postępowania w przypadku zwłoki właściciela lub użytkownika nieruchomości w uiszczeniu opłaty planistycznej, stąd wiele wątpliwości w tym zakresie.
Opłata ta jest pobierana jeżeli zmiana lub uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowało wzrost wartości nieruchomości, a właściciel przenosi własność nieruchomości na inną osobę. Zdarza się, że w przypadku zwłoki w zapłacie opłaty planistycznej naliczane są odsetki, takie jak od zaległości podatkowych. To praktyka nieprawidłowa, bo opłata planistyczna nie jest podatkiem – podkreślają pytani przez nas przedstawiciele samorządów.

Jak mówi Anna Zaleska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w decyzji wydanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dotyczącej ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłaty planistycznej) widnieje zapis, że w przypadku zwłoki w zapłacie będą naliczone odsetki ustawowe.

– W związku z tym w przypadku braku zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji pobierane są odsetki ustawowe – mówi Anna Zalewska. – Odsetki podatkowe nie są pobierane z uwagi na fakt, że opłata planistyczna nie jest podatkiem – podkreśla rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Także Michał Smoliński, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Jabłonna mówi, że obecne przepisy nie pozwalają na naliczanie odsetek jak od zaległości podatkowych od nieterminowej zapłaty opłaty planistycznej.

– Jest tak dlatego, ponieważ do opłaty planistycznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie przepisy Ordynacji podatkowej, dlatego też z tytułu zwłoki w zapłacie nie mogą być naliczane odsetki od zaległości podatkowych uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej – stwierdza Michał Smoliński. 

<!-- pagebreak //-->

I dodaje, że w październiku 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wypowiedziała się na ten temat stwierdzając, że brak jest podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty planistycznej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Inną kwestią jest, jakie przepisy stosuje się do zwrotu nienależnie pobranych odsetek od opłaty planistycznej, np. w przypadku gdy urząd naliczył je na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub też w sytuacji omyłkowego naliczenia odsetek mimo uiszczenia opłaty planistycznej przez właściciela lub użytkownika wieczystego.

Jak mówi Anna Zaleska, w przypadku odwołania od naliczonych odsetek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i ewentualnie podjęciu przez organ drugiej instancji decyzji o zwrocie odsetek, zwrot nadpłaty zostanie dokonany w trybie przepisów Ordynacji podatkowej (Dział III, rozdział 9).

– Wobec opłaty planistycznej jako należności publicznoprawnej w stosunku do wybranych zagadnień, zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych stosujemy jedynie przepisy Ordynacji podatkowej – podsumowuje Anna Zaleska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Aneta Mościcka, 2012-10-25 17:39:43

    Witam, Nie ma tu żadnej sprzeczności. Do zwłoki z tytułu opłaty planistycznej są stosowane odsetki ustawowe, nie jak od zaległości podatkowych. Natomiast w sprawach nie uregulowanych w ustawie o finansach publicznych stosowane są przepisy Ordynacji podatkowej. I przepisy Ordynacji podatkowej stosuj...e się m.in. do zwrotu nienależnie pobranych odsetek, gdy zostały one pobrane jako odsetki od zaległości podatkowych. Dopytałam o tę kwestię moją rozmówczynię, gdy pisałam tekst. Aneta Mościcka  rozwiń
  • Aga, 2012-10-24 14:11:45

    W artykule pojawiają się takie sformułowania: "W związku z tym w przypadku braku zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji pobierane są odsetki ustawowe &#8211; mówi Anna Zalewska. &#8211; Odsetki podatkowe nie są pobierane z uwagi na fakt, że opłata planistyczna nie jest po...datkiem &#8211; podkreśla rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego." oraz "Wobec opłaty planistycznej jako należności publicznoprawnej w stosunku do wybranych zagadnień, zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych stosujemy jedynie przepisy Ordynacji podatkowej &#8211; podsumowuje Anna Zaleska." Czy nie ma tu jakiejś sprzeczności?  rozwiń