Czy pieniądze mają płeć?

W piątek, 20 lipca, o godz. 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa „Czy pieniądze mają płeć?”
Czy pieniądze mają płeć?
W konferencji weźmie udział pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce – Kamil Wyszkowski.

Podczas konferencji ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”. Gender budgeting, czyli budżetowanie wrażliwe na płeć, oznacza pozyskiwanie przychodów i planowanie wydatków z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb oraz priorytetów kobiet i mężczyzn.

Gender budgeting dotyczy równego podziału zasobów, rozumianych nie tylko jako zasoby pieniężne (np. zarobki), ale także jako zasoby takie, jak czas wolny. Narzędzie to z jednej strony pomaga podnosić jakość życia społeczności lokalnych, z drugiej – sprzyja przejrzystości decyzji finansowych.

W czasie konferencji przedstawione zostaną cztery samorządy – finaliści konkursu „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”, które już podejmują działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i które przesłały kwestionariusze konkursowe.

Zwycięskie gminy objęte zostaną półrocznym wsparciem eksperckim, szkoleniowym oraz monitoringiem podejmowanych działań. Efektem współpracy będzie przygotowanie wspólnie z gminami indywidualnych rekomendacji na przyszły rok budżetowy.

Wyłonione w konkursie jednostki będą ponadto promowane jako podmioty społecznie odpowiedzialne: aktywnie przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć i dbające o zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

To powinno być oczywiste bez konkursów

równiacha, 2012-07-19 12:50:11 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU