PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy powiaty i województwa są potrzebne? Prezes NIK: Nie mówmy o likwidacji a współdziałaniu

  • aw    19 marca 2018 - 15:46
Czy powiaty i województwa są potrzebne? Prezes NIK: Nie mówmy o likwidacji a współdziałaniu
Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli (Fot. nik.gov.pl)

- Nigdy w żadnej z naszych kontroli nie pojawił się wniosek, że warto rozważyć likwidację któregoś szczebla samorządu terytorialnego. Wręcz przeciwnie - cały czas myślimy jak usprawnić działania poszczególnych rodzajów samorządu terytorialnego - twierdzi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
  • Przez pierwszych osiem lat funkcjonowania odrodzonego po przemianach 1989 roku samorządu terytorialnego w Polsce to gminy stanowiły jedyne i podstawowe tego typu ogniwo.
  • Reforma administracyjna została zamknięta i stała się faktem jednak dopiero kilka lat później, kiedy to 5 czerwca 1998 r. uchwalono ustawy o samorządzie powiatu, samorządzie województwa oraz administracji rządowej w województwie, a w lipcu tego samego roku ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
  • W rocznicę tych wydarzeń odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa”.
  • Jednym z gości dyskusji był prezes Najwyższej Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Organizatorzy konferencji otwarli debatę o zaletach i wadach, mocnych i słabszych stronach polskiej samorządności po 20 lat funkcjonowania trójstopniowego podziału terytorialnego, w czasie których powiaty i województwa mocno już wrosły w ustrój naszego państwa oraz jego porządek prawny.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK przypomniał, że podstawowym założeniem koncepcji powiatu była zarówno realizacja istniejących więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, jak i potrzeba wykształcenia ponadgminnych ośrodków, świadczących wyspecjalizowane usługi na rzecz lokalnych społeczności.

Czytaj też: Prof. Swianiewicz dowiódł, że likwidacja powiatów ma sens

Prezes NIK podkreślił także, że powołanie, a właściwie reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r., należy zaliczyć do najdonioślejszych decyzji, podjętych w celu przeobrażenia ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Idea ta stanowiła bowiem podstawowy element procesu przejścia od modelu państwa autorytarnego i centralnie zarządzanego do modelu państwa demokratycznego i zdecentralizowanego.

- To co nam się naprawdę udało poprzez reformy decentralizujące władzę w Polsce, to rozbicie systemu centralistycznego. Przed reformami mieliśmy do czynienia ze scentralizowanym systemem władzy, opartym na dominacji układu branżowego, resortowego nad układem terytorialnym. To właśnie według klucza resortowego podejmowane były strategiczne decyzje w państwie, następował przepływ informacji i pieniędzy. A przecież istnieją ważne, strategiczne zadania, które muszą być wykonywane właśnie na szczeblu centralnym - mówił prezes Kwiatkowski.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • zagubiony, 2018-03-20 11:43:06

    Uważam, że ten podział jest zły. Po co potrzebne są powiaty. Trwa walka kto ważniejszy czy władze miasta czy powiatu. Mam wrażenie, że jak kiedyś dobrze działały władze miast - gmin i województwa to schrzaniono to, żeby zrobić miejsca pracy dla kolesiów. To jest bez sensu. nie współpracują tylko się... gryzą między sobą na czym społeczeństwo traci. Co jedni zaproponują to drudzy zablokują. Za dużo zarozumiałych urzędasów. Sejmiki, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie rady gmin rady powiatu - NIE ZA DUŻO TEGO. TAK NAPRAWDĘ KTO ODPOWIADA ZA POSZCZEGÓLNE ZADANIA. ROZMYWA SIĘ TO I NIE WIADOMO DO KOGO Z JAKĄŚ SPRAWĄ. Jest to wygodne dla władz a mieszkańcy się gubią. BEZ SENSU !!!!!!!!!  rozwiń